VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Corynebacterium freneyi
Kategori: I normalfloran
Etymologi: Genus namn: klubbformad bakterie (bacterium betyder eg. liten stav).
Artepitet: uppkallad efter den franske microbiologist Jean Freney.
Betydelse:C. freneyi är troligen inte patogen, men kan påvisas i miljön hos nötkreatur och grisar. Bakterien har också påvisats i urogenitalia från dessa djurslag samt i tankmjölk.
  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Actinomycetota
Klass
Actinomycetia
Ordning
Mycobacteriales
Familj
Corynebacteriaceae 
Genus
Corynebacterium
Typstam: ISPB 6695110 = CCUG 45704
Makromorfologi (lukt):
 
De små kolonierna (ca 2 mm i diameter) är gråvita eller gulaktiga. De är torra, ojämna och har en typiskt rynkad morfologi.
Mikromorfologi: Klubbformade orörliga stavar.
Gram +/Gram -:G+
Metabolism: Fakultativt anaerob.
Katalas/Oxidas:+/?
Andra enzymer: Eskulinas -, ureas -
Fermentation av kolhydrater:
D-glucose
+
lactose
v
maltose
+
L-rhamnose
?
sucrose
+
L-arabinose
?
cellobiose
?
D-mannitol
(-)
salicin
?
trehalose
+
glycerol
?
inulin
?
raffinose
?
D-sorbitol
?
starch
?
Kan dessutom fermentera fruktos och galaktos under syrabildning.
Spec. egenskaper:
Reservoir: Många stammar har isolerats från det kvinnliga könsorganet, men patogenicitet har inte kunnat bekräftats.
Sjukdom:Infektioner av denna bakterie hos människor är sällsynta.
Värddjur: Människa
Sjukdomsbild:
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AJ292762 20695110 1365  

Taxonomi/fylogeni: 176 arter och 13 underarter finns beskrivna inom släktet Corynebacterium. Alla namn har dock inte godkänts än och vissa arter har placerats inom ett annat släkte. Släktet Corynebacterium är närmast besläktade med släktena Mycobacterium, Nocardia, Rhodococcus och Crossiella.
Referens(er): Nr 152, 153
Uppdaterad:2023-03-02

Aktuellt

Nya namn på bakteriella fyla

Den taxonomiska kategorin fylum har tidigare inte reglerats av International Code of Nomencla­ture of Prokaryotes (ICNP), men nu har man ändrat på det och bestämt att man ska revidera namnen av bakteriella fyla. Alla fyla ska skrivas med kursiv stil (vilket har gjorts på VetBact även tidigare) och ha ändelse -ota.

Publicerad 2023-03-01. Läs mer...
Klamydiernas taxonomi

Arter inom familjen Chlamydiaceae var tidigare upp­delade i två genus Chlamydia och Chla­my­do­phila. Skillna­derna mel­lan des­sa två genus var dock inte så stora och många forskar­grupper har inte accepterat denna upp­delning. Därför har genus Clamydophila återförts till genus Chlamydia och denna ändring har nu införts i VetBact.

Publicerad 2023-03-15. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet