Art/Underart: Neisseria animaloris
Kategorier: Zoonotisk; i normalfloran; huvudsakligen av humanmedicinskt intresse
Etymologi: Genusnamn: Uppkallad efter Albert Neisser, som upptäckte smittämnet för gonorré i var från en patient år 1889.
Artepitet: från en djurmun.
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Alternativa artnamn:Eugonic Fermenter (EF)-4a
Taxonomi:
Fylum
Pseudomonadota
Klass
Betaproteobacteria
Ordning
Neisseriales
Familj
Neisseriaceae 
Genus
Neisseria
Typstam: LMG 23011 = ATCC 29858 = NCTC 12228
Makromorfologi (lukt):
Neisseria animaloris  
Mikromorfologi:
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:
Fermentation av kolhydrater: Producerar ej syra från någon kolhydrat genom fermentation, men producerar syra från glukos genom oxidation.
Spec. egenskaper:
Specialmedia:
Sjukdom:
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
Hund och KattSårinfektionerOftast lokal sårinfektion
MänniskaSårinfektionLokala sårinfektioner framförallt efter hundbett, komplikationer förekommer i form av sepsis (blodförgiftning) och tenosynovit.
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
KY847916 LMG 23011T 1407  

Taxonomi/fylogeni:
Referens(er): Nr 160, 161
Uppdaterad:2024-02-21

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet