VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Corynebacterium bovis
Kategori: I normalfloran
Etymologi: Genus namn: klubbformad bakterie (bacterium betyder eg. liten stav).
Artepitet: från oxen.
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Actinomycetota
Klass
Actinomycetia
Ordning
Mycobacteriales
Familj
Corynebacteriaceae 
Genus
Corynebacterium
Typstam: ATCC 7715 = CCUG 2705 = NCTC 3224.
Makromorfologi (lukt): Vita till gräddfärgade små kolonier (1-2 mm i diameter). Ger ingen hemolys på blodagar.
Mikromorfologi: Orörliga kockoida eller klubbformade till pleomorfa (0,3-0,8 x 1-8 µm). Bildar förgrenade aggregat, som ser ut som kinesiska bokstäver).
Gram +/Gram -:G+
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:+/-
Andra enzymer: Eskulinas -, hippurikas +, ureas -.
Fermentation av kolhydrater:
D-glucose
+
lactose
v
maltose
+
L-rhamnose
-
sucrose
-
L-arabinose
v
cellobiose
?
D-mannitol
-
salicin
-
trehalose
v
glycerol
+
inulin
?
raffinose
-
D-sorbitol
?
starch
-
Fruktos +, mannos -, xylos -.
Spec. egenskaper:
Sjukdom:Tillhör normalfloran, men kan ibland orsaka subklinisk mastit
Värddjur: Nötkreatur
Sjukdomsbild:
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)GenomRef.
AENJ00000000 DSM 20582T 2 522 962  Nr 136

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
D38575 ATCC 7715T 1 411  

Taxonomi/fylogeni:
 
176 arter och 13 underarter finns beskrivna inom släktet Corynebacterium. Alla namn har dock inte godkänts än och vissa arter har placerats inom ett annat släkte. Släktet Corynebacterium är närmast besläktade med släktena Mycobacterium, Nocardia, Rhodococcus och Crossiella.
Uppdaterad:2023-03-02

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg


Sveriges lantbruksuniversitet