VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Mycoplasmopsis agalactiae
Kategori: Anmälningspliktiga sjukdomar och bakterier
Etymologi: Genus namn: liknar mykoplasma (svampformad).
Artepitet: från avsaknad av mjölk
Betydelse:  [Viktig]   
Alternativa artnamn:Mycoplasma agalactiae
Taxonomi:
Fylum
Tenericutes
Klass
Mollicutes
Ordning
Mycoplasmoidales
Familj
Metamycoplasmataceae 
Genus
Mycoplasmopsis
Typstam: PG2 = NCTC 10123.
Makromorfologi (lukt): Bildar små och mycket typiska kolonier med en nippel (ser ut som ett stekt ägg), som kan observeras i mikroskop.
Mikromorfologi: Mycket små och pleomorfa
Gram +/Gram -:G-, men gram-färgas normalt ej eftersom cellerna då fragmenteras.
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:
Spec. egenskaper: Saknar cellvägg.
Sjukdom:Smittsam juverinflammation (mastit)
Värddjur: Get
Sjukdomsbild: Inflammation i ljuver, leder och ögon, som ofta uppmärksammas hos geten efter en förlossning. Sjukdomen resulterar i kraftigt minskad mjölkproduktion.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_009497 PG2T 0 877 438 1c + 0 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
U44763 (T) 1457 

Taxonomi/fylogeni:
 
Mycoplasmopsis är det största släktet bland veterinärmedicinskt viktiga mollikuter och hittills har ca 55 arter beskrivits inom detta släkte. M. agalactiae är mycket närbesläktad med M. bovis. Se det fylogenetiskt trädet (Fig. 33:1) där M kan betyda Mycoplasma, Mesomycoplasma, Metamycoplasma, Mycoplasmoides eller Mycoplasmopsis.

.
Bestämmelser: Smittsam ljuverinflammation är upptagen på OIEs B-lista över viktiga djursjukdomar. Sjukdomen är anmälningspliktig i Sverige.
Kommentar:Baserad på helgenomsekvenseringar har mykoplasmernas taxonomi nyligen genomgått en omfattande revidering. Den nya taxonomin är på väg att införas i VetBact, men man kommer även fortsättningsvis att kunna söka på de alternativa artnamnen. Läs mer om mollikuternas reviderade taxonomi under Termlistan på VetBact och se även referens 164 nedan.
Referens(er): Nr 164
Uppdaterad:2021-11-25

Aktuellt

Mollikuternas reviderade taxonomi
Mollikuternas taxonomi

Nu har mollikuternas (mykoplasmernas) reviderade taxonomi införts på VetBact vilket bl.a. innebär att många av arterna har fått nya genusnamn eller flyttats till ett annat högre taxon.

Publicerad 2021-11-25. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet