VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Mycoplasma agalactiae
Kategori: Anmälningspliktiga sjukdomar och bakterier
Etymologi: Genus namn: svampform.
Artepitet: från avsaknad av mjölk
Betydelse:  [Viktig]   
Äldre artnamn:Mycoplasma
Taxonomi:
Fylum
Tenericutes
Klass
Mollicutes
Ordning
Mycoplasmatales
Familj
Mycoplasmataceae 
Genus
Mycoplasma
Typstam: PG2 = NCTC 10123.
Makromorfologi (lukt): Bildar små och mycket typiska kolonier med en nippel (ser ut som ett stekt ägg), som kan observeras i mikroskop.
Mikromorfologi: Mycket små och pleomorfa
Gram +/Gram -:G-, men gram-färgas normalt ej eftersom cellerna då fragmenteras.
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:
Spec. egenskaper: Saknar cellvägg.
Sjukdom:Smittsam juverinflammation (mastit)
Värddjur: Get
Sjukdomsbild: Inflammation i ljuver, leder och ögon, som ofta uppmärksammas hos geten efter en förlossning. Sjukdomen resulterar i kraftigt minskad mjölkproduktion.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_009497 PG2T 0 877 438 1c + 0 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
U44763 (T) 1457 

Taxonomi/fylogeni:
 
Ca 125 arter har beskrivits inom släktet Mycoplasma. M. agalactiae tillhör hominis-gruppen och är mycket närbesläktad med M. bovis.
Bestämmelser: Smittsam ljuverinflammation är upptagen på OIEs B-lista över viktiga djursjukdomar. Sjukdomen är anmälningspliktig i Sverige.
Kommentar:Notera att mykoplasmerna nyligen har överförts till ett nytt fylum, Tenericutes.
Uppdaterad:2016-01-28

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet