VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Mycoplasma bovis
Etymologi: Genus namn: svampformad.
Artepitet: från oxen.
Betydelse:  [Mycket viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Tenericutes
Klass
Mollicutes
Ordning
Mycoplasmatales
Familj
Mycoplasmataceae 
Genus
Mycoplasma
Typstam: Donetta = ATCC 25523 = NCTC 10131.
Makromorfologi (lukt):
   
Bildar små typiska kolonier med en nippel (ser ut som ett stekt ägg), som kan observeras i mikroskop.
Mikromorfologi: Mycket små och pleomorfa
Gram +/Gram -:G-, men gram-färgas normalt ej eftersom cellerna då fragmenteras.
Metabolism: Fakultativt anaerob. Fermenterar ej glukos och hydrolyserar ej arginin. M. bovis använder organiska syror och alkoholer som energikällor.
Katalas/Oxidas:
Andra enzymer: Ureas -
Spec. egenskaper: Saknar cellvägg.
Sjukdom:Pneumoni (huvudsakligen hos kalvar), mastit, artrit.
Värddjur: Nötkreatur
Sjukdomsbild: Mastit orsakad av M. bovis kan vara subklinisk eller mycket allvarlig. Den är ofta förknippad med förlust av mjölkproduktion och varigt eller seröst ljuversekret.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
CP002188 DonettaT 1 003 404 1c + 1c 
Tre stammar har sekvenserats och en plasmid har hittats hos alla tre stammarna.

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
U02968 DonettaT 1 519 

Taxonomi/fylogeni:
 
Ca 125 arter har beskrivits inom släktet Mycoplasma. M. bovis tillhör hominis-gruppen och är mycket närbesläktad med M. agalactiae.
Kommentar:Notera att mykoplasmerna nyligen har överförts till ett nytt fylum, Tenericutes.
Uppdaterad:2016-01-28

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet