VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Mycoplasma gallisepticum
Kategorier: Rörliga; anmälningspliktiga sjukdomar och bakterier
Etymologi: Genus namn: svampform.
Artepitet: höns-förgiftande (infekterande).
Betydelse:  [Viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Tenericutes
Klass
Mollicutes
Ordning
Mycoplasmatales
Familj
Mycoplasmataceae 
Genus
Mycoplasma
Typstam: PG31 = ATCC 19610 = NCTC 10115.
Makromorfologi (lukt):
 
Bildar små typiska med en nippel (ser ut som ett stekt ägg). Makromorfologin kan observeras i mikroskop.
Mikromorfologi: Mycket små och flaskformade. M. gallisepticum kan glida på ytor.
Gram +/Gram -:G-, men gram-färgas normalt ej eftersom cellerna då fragmenteras.
Metabolism: Fakultativt anaerob. Fermenterar glukos.
Katalas/Oxidas:
Fermentation av kolhydrater: Glukos +
Spec. egenskaper: Saknar cellvägg.
Sjukdom:Aviär mykoplasmos eller mykoplasmainfektion (Kronisk luftvägsinfektion hos höns och infektiös sinuit hos kalkon).
Värddjur: Fjäderfä
Sjukdomsbild: Höns: minskad äggproduktion. Kalkon: minskad äggproduktion, svullna näshålor.
Diagnostik:Odling och immunofluorescens, PCR.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_004829 0 996 422  

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
M22441  Not defined 1 519 

Taxonomi/fylogeni:
 
Ca 125 arter har beskrivits inom släktet Mycoplasma. M. gallisepticum är ganska nära besläktad med M. pneumoniae och dessa mykoplasmer (M. pneumoniae-klustret) ingår tillsammans med Ureaplasma-klustret och de hemotropiska mykoplasmerna i den fylogenetiska pneumoniae-gruppen. Se fylogenetiskt trädet (Fig. 36:2).
Bestämmelser: Aviär mykoplasmos orsakad av M. gallisepticum är upptagen på OIEs B-lista över viktiga djursjukdomar. Sjukdomen är anmälningspliktig i Sverige.
Kommentar:Notera att mykoplasmerna nyligen har överförts till ett nytt fylum, Tenericutes.
Referens(er): Nr 29
Uppdaterad:2016-01-27

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet