VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Mycoplasma hyopneumoniae
Etymologi: Genus namn: svampform.
Artepitet: från grispneumoni.
Betydelse:  [Mycket viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Tenericutes
Klass
Mollicutes
Ordning
Mycoplasmatales
Familj
Mycoplasmataceae 
Genus
Mycoplasma
Typstam: J = ATCC 25934 = NCTC 10110.
Makromorfologi (lukt):
 
Bildar små atypiska kolonier som saknar en tydligt definierad nippel (ser ej ut som ett stekt ägg) och bör observeras i mikroskop.
Mikromorfologi: Orörliga, mycket små och pleomorfa.
Gram +/Gram -:G-, men gram-färgas normalt ej eftersom cellerna då fragmenteras.
Metabolism: Fakultativt anaerob. M. hyopneumoniae är en glukosfermenterare, som sänker pH i odlingsmediet.
Katalas/Oxidas:
Spec. egenskaper: Saknar cellvägg.
Sjukdom:Lunginflammation (enzootisk pneumoni eller SEP)
Värddjur: Gris
Sjukdomsbild: Hosta, dålig tillväxthastighet och ibland andnöd.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_007295 0 897 405 1c + 0 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AE017243 JT 1 537 

Taxonomi/fylogeni:
 
Ca 125 arter har beskrivits inom släktet Mycoplasma. M. hyopneumoniae är närbesläktad med M. flocculare, M. ovipneumoniae samt M. dispar och tillhör M. neurolyticum-klustret inom hominisgruppen.
Kommentar:Notera att mykoplasmerna nyligen har överförts till ett nytt fylum, Tenericutes.
Referens(er): Nr 52
Uppdaterad:2016-12-19

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet