VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Mycoplasma mycoides subsp. mycoides
Kategori: Anmälningspliktiga sjukdomar och bakterier
Etymologi: Genus namn: svampform.
Artepitet: svampliknande,
Underartepitet: se AE.
Betydelse:CBPP utrotades i de flesta europeiska länder runt år 1900, men sporadiska urbrott har förekommit i framför allt Italien, Portugal och Spanien. Det sista utbrottet rapporterades 1999 från Portugal. Sjukdomen medför idag mycket stora ekonomiska och sociala problem i Afrika.
  [Viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Tenericutes
Klass
Mollicutes
Ordning
Mycoplasmatales
Familj
Mycoplasmataceae 
Genus
Mycoplasma
Typstam: PG1 = NCTC 10114.
Makromorfologi (lukt):
 
Bildar små och mycket typiska kolonier med en nippel (ser ut som ett stekt ägg), som kan observeras i mikroskop.
Mikromorfologi: Mycket små och pleomorfa. Orörlig.
Gram +/Gram -:G-, men gram-färgas normalt ej eftersom cellerna då fragmenteras.
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:
Spec. egenskaper: Saknar cellvägg.
Sjukdom:Elakartad lungsjuka hos nötkreatur (CBPP).
Värddjur: Nötkreatur, vattenbuffel och jak.
Sjukdomsbild: Förhöjd kroppstemperatur, passivitet, idisslandet upphör, hosta, svårigheter att andas, krökt rygg och avmagring mm.
Virulensfaktorer: Adhesionsproteiner, som gör att bakterien har vidhäftningsförmåga och enzymet L-alfa-glycerofosfatoxidas, som gör att bakterien kan överföra väteperoxid (H2O2) till värdcellen som då dör. Väteperoxid bildas alltså när enzymet omvandlar glycerol-3-fosfat i närvaro av syre till glyceronfosfat.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)GenomRef.
NC_005364 PG1T 1 211 703 1c + 0 Nr 85

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperonSekvenslikhetRef.
U26039 PG1T 1 523 99,3% Nr 86

Taxonomi/fylogeni:
 
Sju arter har beskrivits inom det reviderade släktet Mycoplasma till vilket Mycoplasma mycoides subsp. mycoides hör. Två av dessa arter är uppdelade i fyra underarter. Dessa arter och underarter tillhör den s.k. mycoides-gruppen, som är nära besläktade med mollikuter inom släktet Spiroplasma. Detta släkte innehåller många växtpatogener. Se det fylogenetiska trädet (Fig. 38:2). Observera att det bara är för mycoides-gruppens mollicuter som bokstaven M står för Mycoplasma. För de andra arterna betyder M Mesoplasma, Metaplasma, Mycoplasmoides eller Mycoplasmopsis.
Bestämmelser: CBPP är upptagen på OIEs A-lista över viktiga djursjukdomar. Sjukdomen är i Sverige anmälningspliktig till Jordbruksverket.
Kommentar:Baserad på helgenomsekvenseringar har mykoplasmernas taxonomi nyligen genomgått en omfattande revidering. Den nya taxonomin är på väg att införas i VetBact, men för några mykoplasmer har namnen inte ändrats och det gäller medlemmar av mycoides-gruppen. Läs mer om mollikuternas reviderade taxonomi under Termlistan på VetBact och se även referens 164 nedan.
Referens(er): Nr 164
Länk: Epiwebb - om epizootisjukdomar [in Swedish]
Uppdaterad:2021-11-25

Aktuellt

Mollikuternas reviderade taxonomi
Mollikuternas taxonomi

Nu har mollikuternas (mykoplasmernas) reviderade taxonomi införts på VetBact vilket bl.a. innebär att många av arterna har fått nya genusnamn eller flyttats till ett annat högre taxon.

Publicerad 2021-11-25. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet