VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Mycoplasmoides pneumoniae
Kategorier: Rörliga; huvudsakligen av humanmedicinskt intresse
Etymologi: Genus namn: liknar mykoplasma (svampformad).
Artepitet: från pneumoni.
Betydelse:  [Viktig]   
Alternativa artnamn:Mycoplasma pneumoniae
Taxonomi:
Fylum
Mycoplasmatota
Klass
Mollicutes
Ordning
Mycoplasmoidales
Familj
Mycoplasmoidaceae 
Genus
Mycoplasmoides
Typstam: FH = ATCC 15531 = NCTC 10119.
Makromorfologi (lukt): Bildar små och mycket typiska kolonier med en nippel (ser ut som ett stekt ägg), som kan observeras i mikroskop.
Mikromorfologi: Mycket små och flaskformade eller pleomorfa. Denna bakterie är rörlig och kan glida på ytor.
Gram +/Gram -:G-, men gram-färgas normalt ej eftersom cellerna då fragmenteras.
Metabolism: Strikt aerob (jfr. övriga mykoplasmer). Energikälla: glukos (höjer pH).
Katalas/Oxidas:?/-
Spec. egenskaper: Saknar cellvägg. Optimal tillväxttemperatur: 37 °C.
Sjukdom:Atypisk pneumoni
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
MänniskaAtypisk pneumoniMilda till allvarliga symptom med feber och långdragen torrhosta
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_000912 M129 0 816 394 1c + 0 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
M29061 (T) 1465 

Taxonomi/fylogeni:
 
Ca 10 arter har beskrivits inom släktet Mycoplasmoides. M. pneumoniae är ganska nära besläktad med M. gallisepticum. Se det fylogenetiskt trädet (Fig. 39:1) där M kan betyda: Mycoplasma, Mesomycoplasma, Metamycoplasma, Mycoplasmoides eller Mycoplasmopsis.

.
Kommentar:Mykoplasmer är naturligt resistent mot penicillin (och andra beta-laktamer).

Baserad på helgenomsekvenseringar har mykoplasmernas taxonomi nyligen genomgått en omfattande revidering. Den nya taxonomin har nu införts i VetBact, men man kommer även fortsättningsvis att kunna söka på de alternativa artnamnen. Läs mer om mollikuternas reviderade taxonomi under Termlistan på VetBact och se även referens 164 nedan.

Referens(er): Nr 164
Uppdaterad:2023-03-15

Aktuellt

Klamydiernas taxonomi

Arter inom familjen Chlamydiaceae var tidigare upp­delade i två genus Chlamydia och Chla­my­do­phila. Skillna­derna mel­lan des­sa två genus var dock inte så stora och många forskar­grupper har inte accepterat denna upp­delning. Därför har genus Clamydophila återförts till genus Chlamydia och denna ändring har nu införts i VetBact.

Publicerad 2023-03-15. Läs mer...
Nya namn på bakteriella fyla

Den taxonomiska kategorin fylum har tidigare inte reglerats av International Code of Nomencla­ture of Prokaryotes (ICNP), men nu har man ändrat på det och bestämt att man ska revidera namnen av bakteriella fyla. Alla fyla ska skrivas med kursiv stil (vilket har gjorts på VetBact även tidigare) och ha ändelse -ota.

Publicerad 2023-03-01. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet