VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Mycoplasma pneumoniae
Kategorier: Rörliga; huvudsakligen av humanmedicinskt intresse
Etymologi: Genus namn: svampform.
Artepitet: från pneumoni.
Betydelse:  [Viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Tenericutes
Klass
Mollicutes
Ordning
Mycoplasmatales
Familj
Mycoplasmataceae 
Genus
Mycoplasma
Typstam: FH = ATCC 15531 = NCTC 10119.
Makromorfologi (lukt): Bildar små och mycket typiska kolonier med en nippel (ser ut som ett stekt ägg), som kan observeras i mikroskop.
Mikromorfologi: Mycket små och flaskformade eller pleomorfa. Denna bakterie är rörlig och kan glida på ytor.
Gram +/Gram -:G-, men gram-färgas normalt ej eftersom cellerna då fragmenteras.
Metabolism: Strikt aerob (jfr. övriga mykoplasmer). Energikälla: glukos (höjer pH).
Katalas/Oxidas:?/-
Spec. egenskaper: Saknar cellvägg. Optimal tillväxttemperatur: 37 °C.
Sjukdom:Atypisk pneumoni
Värddjur: Människa
Sjukdomsbild: Milda till allvarliga med feber och långdragen torrhosta.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_000912 M129 0 816 394 1c + 0 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
M29061  (T) 1465 

Taxonomi/fylogeni:
 
Ca 125 arter har beskrivits inom släktet Mycoplasma. M. pneumoniae är ganska nära besläktad med M. gallisepticum och dessa mykoplasmer (M. pneumoniae-klustret) ingår tillsammans med Ureaplasma-klustret och de hemotropiska mykoplasmerna i den fylogenetiska pneumoniae-gruppen. Se fylogenetiskt träd (Fig. 39:1).
Kommentar:Mykoplasmer är naturligt resistent mot penicillin (och andra beta-laktamer). Notera att mykoplasmerna nyligen har överförts till ett nytt fylum, Tenericutes.
Uppdaterad:2020-11-05

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet