VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Mycoplasmopsis pulmonis
Kategori: Rörliga
Etymologi: Genus namn: liknar mykoplasma (svampformad).
Artepitet: från lungan.
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Alternativa artnamn:Mycoplasma pulmonis
Taxonomi:
Fylum
Tenericutes
Klass
Mollicutes
Ordning
Mycoplasmoidales
Familj
Metamycoplasmataceae 
Genus
Mycoplasmopsis
Typstam: PG34 = ATCC 19612 = NCTC 10139.
Makromorfologi (lukt): Bildar små och mycket typiska kolonier med en nippel (ser ut som ett stekt ägg), som kan observeras i mikroskop.
Mikromorfologi: Mycket små och pleomorfa eller flaskformade. Denna bakterie är rörlig och kan glida på ytor.
Gram +/Gram -:G-, men gram-färgas normalt ej eftersom cellerna då fragmenteras.
Metabolism: Fakultativt anaerob. Energikälla: glukos (sänker pH).
Katalas/Oxidas:?/-
Spec. egenskaper: Saknar cellvägg.
Sjukdom:
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
Möss och råttorLungsjukdom (pneumoni)Sjukliga förändringar, såsom suppurativ (varbildande) rinit, otitis media, trakeit och bronkopneumoni
RåttorGenitalinfektion (ovanligt hos möss)Purulent endometrit (inflammation av slemhinnan i livmodern), salpingit (äggledarinflammation) och periooforit (äggstocksinflammation)
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_002771 UAB CTIP 0 963 879 1c + 0 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AF125582 PG34T 1 468 

Taxonomi/fylogeni:
 
Mycoplasmopsis är det största släktet bland veterinärmedicinskt viktiga mollikuter och hittills har ca 55 arter beskrivits inom detta släkte. Se det fylogenetiskt trädet (Fig. 40:1) där M kan betyda Mycoplasma, Mesomycoplasma, Metamycoplasma, Mycoplasmoides eller Mycoplasmopsis.

.
Kommentar:Baserad på helgenomsekvenseringar har mykoplasmernas taxonomi nyligen genomgått en omfattande revidering. Den nya taxonomin har nu införts i VetBact, men man kommer även fortsättningsvis att kunna söka på de alternativa artnamnen. Läs mer om mollikuternas reviderade taxonomi under Termlistan på VetBact och se även referens 164 nedan.
Referens(er): Nr 164
Uppdaterad:2022-01-13

Aktuellt

Nya familjer införda inom ordningen Enterobacterales
Fylogenetiskt för ordningen <i>Enterobacteriales</i>.

Ordningen Enterobacterales (hette tidigare Enterobacteriales) bestod tidigare av bakterier med  olika egenskaper och fylogenetiskt stod dessa bakterier långt ifrån varandra. För att taxonomin ska överensstämma bättre med fylogenin har man därför sorterat in en del av dessa bakterier under 6 nya familjer.

Publicerad 2022-04-13. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet