VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Mycoplasma pulmonis
Kategori: Rörliga
Etymologi: Genus namn: svampform.
Artepitet: från lungan.
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Tenericutes
Klass
Mollicutes
Ordning
Mycoplasmatales
Familj
Mycoplasmataceae 
Genus
Mycoplasma
Typstam: PG34 = ATCC 19612 = NCTC 10139.
Makromorfologi (lukt): Bildar små och mycket typiska kolonier med en nippel (ser ut som ett stekt ägg), som kan observeras i mikroskop.
Mikromorfologi: Mycket små och pleomorfa eller flaskformade. Denna bakterie är rörlig och kan glida på ytor.
Gram +/Gram -:G-, men gram-färgas normalt ej eftersom cellerna då fragmenteras.
Metabolism: Fakultativt anaerob. Energikälla: glukos (sänker pH).
Katalas/Oxidas:?/-
Spec. egenskaper: Saknar cellvägg.
Sjukdom:Pneumoni
Värddjur: Gnagare
Sjukdomsbild:
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_002771 UAB CTIP 0 963 879 1c + 0 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AF125582 PG34T 1 468 

Taxonomi/fylogeni:
 
Ca 125 arter har beskrivits inom släktet Mycoplasma. M. pulmonis tillhör den stora fylogenetiska hominisgruppen.
Kommentar:Notera att mykoplasmerna nyligen har överförts till ett nytt fylum, Tenericutes.
Uppdaterad:2016-01-28

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet