VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Rickettsia rickettsii
Kategori: Rörliga
Etymologi: Genusnamn: uppkallad efter Howard T. Ricketts, som visade vilken organism som orsakar fläckfeber (tyfus) och själv dog på kuppen
Artepitet: se Genusnamn.
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Proteobacteria
Klass
Alphaproteobacteria
Ordning
Rickettsiales
Familj
Rickettsiaceae 
Genus
Rickettsia
Typstam: Smith = ATCC VR-149.
Makromorfologi (lukt): Kan ej odlas på cellfria substrat (t.ex. agarplattor).
Mikromorfologi: Korta (parade) rörliga stavar (0,2-0,3 x 0,3-2 µm).R. rickettsia uppvisar aktin-baserad rörlighet (se referenserna 154 och 155 nedan).
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Aerob
Katalas/Oxidas:
Fermentation av kolhydrater: Används ej för identifiering av Rickettsia spp.
Spec. egenskaper: Är obligat intracellulär eftersom plasmamembranet läcker och bakterien måste ha rätt osmolaritet och konstant tillgång på näringsämnen
Vektor: Amerikansk hundfästing (Dermacentor variabilis) och skogsfästing från Klippiga Bergen (Dermacentor andersoni).
Sjukdom:Fläckfeber (fläcktyfus).
Värddjur: Hund, människa
Sjukdomsbild:
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_009882 Sheila Smith 1 257 710 1c + 0 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
L36217 1440 

Taxonomi/fylogeni:
 
Cirka 30 arter och har beskrivits inom släktet Rickettsia. Detta släkte är relativt nära besläktade med övriga släkten inom ordningen Rickettsialas (Anaplasma, Ehrlichia och Neorickettsia).
Bestämmelser: R. rickettsia tillhör kategori C som tänkbart biologiskt vapen enl. NIAID.
Kommentar:Intracellulär i endotelceller och växer där huvudsakligen fritt i cytoplasman. Evolutionärt intressant bakterie, vars förfäder invaderade celler och bildade mitokondrier genom endosymbios. Kan ta upp ATP från värdcellen, men även syntetisera egen ATP genom oxidativ fosforylering.
Referens(er): Nr 154, 155
Uppdaterad:2020-10-28

Aktuellt

Nya familjer införda inom ordningen Enterobacterales
Fylogenetiskt för ordningen <i>Enterobacteriales</i>.

Ordningen Enterobacterales (hette tidigare Enterobacteriales) bestod tidigare av bakterier med  olika egenskaper och fylogenetiskt stod dessa bakterier långt ifrån varandra. För att taxonomin ska överensstämma bättre med fylogenin har man därför sorterat in en del av dessa bakterier under 6 nya familjer.

Publicerad 2022-04-13. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet