VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Rickettsia rickettsii
Kategori: Rörliga
Etymologi: Genusnamn: uppkallad efter Howard T. Ricketts, som visade vilken organism som orsakar fläckfeber (tyfus) och själv dog på kuppen
Artepitet: se Genusnamn.
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Pseudomonadota
Klass
Alphaproteobacteria
Ordning
Rickettsiales
Familj
Rickettsiaceae 
Genus
Rickettsia
Typstam: Smith = ATCC VR-149.
Makromorfologi (lukt): Kan ej odlas på cellfria substrat (t.ex. agarplattor).
Mikromorfologi: Korta (parade) rörliga stavar (0,2-0,3 x 0,3-2 µm).R. rickettsia uppvisar aktin-baserad rörlighet (se referenserna 154 och 155 nedan).
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Aerob
Katalas/Oxidas:
Fermentation av kolhydrater: Används ej för identifiering av Rickettsia spp.
Spec. egenskaper: Är obligat intracellulär eftersom plasmamembranet läcker och bakterien måste ha rätt osmolaritet och konstant tillgång på näringsämnen
Vektor: Amerikansk hundfästing (Dermacentor variabilis) och skogsfästing från Klippiga Bergen (Dermacentor andersoni).
Sjukdom:Fläckfeber (fläcktyfus).
Värddjur: Hund, människa
Sjukdomsbild:
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_009882 Sheila Smith 1 257 710 1c + 0 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
L36217 1440 

Taxonomi/fylogeni:
 
Cirka 30 arter och har beskrivits inom släktet Rickettsia. Detta släkte är relativt nära besläktade med övriga släkten inom ordningen Rickettsialas (Anaplasma, Ehrlichia och Neorickettsia).
Bestämmelser: R. rickettsia tillhör kategori C som tänkbart biologiskt vapen enl. NIAID.
Kommentar:Intracellulär i endotelceller och växer där huvudsakligen fritt i cytoplasman. Evolutionärt intressant bakterie, vars förfäder invaderade celler och bildade mitokondrier genom endosymbios. Kan ta upp ATP från värdcellen, men även syntetisera egen ATP genom oxidativ fosforylering.
Referens(er): Nr 154, 155
Uppdaterad:2023-03-22

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg


Sveriges lantbruksuniversitet