VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Brucella abortus
Kategorier: Zoonotisk; anmälningspliktiga sjukdomar och bakterier
Etymologi: Genusnamn: uppkallad efter Sir David Bruce, som först identifierade organismen, som orsakar brucellos.
Artepitet: som orsakar abort.
Betydelse:  [Mycket viktig]   
Alternativa artnamn:Brucella melitensis biovar Abortus
Taxonomi:
Fylum
Pseudomonadota
Klass
Alphaproteobacteria
Ordning
Hyphomicrobiales
Familj
Brucellaceae 
Genus
Brucella
Typstam: 544 = ATCC 23448 = NCTC 10093.
Makromorfologi (lukt): Blekt honungsfärgade transparenta kolonier, som ej ger hemolys på blodagar.
Mikromorfologi: Orörlig liten kockoid stav (0,6 x 0,6-1,5 µm).
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Aerob
Katalas/Oxidas:+/+
Andra enzymer: Ureas +
Fermentation av kolhydrater: De flesta Brucella spp. bildar ej syra genom fermentation av kolhydrater.
Spec. egenskaper:
Sjukdom:
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
NötkreaturBrucellos
(Bangs sjukdom)
Ko; abort (oftast efter ≥5 mån dräktighet), svagfödda kalvar, kvarbliven efterbörd
Tjurar; orkit, infektion i testiklarna (oftast ensidig), epididymit (bitestikelinfektion), inflammation i de accessoriska reproduktionsorganen
HästarBrucellos
(Bangs sjukdom)
Bursit (inflammation i slemsäckarna)
Får och getBrucellos
(Bangs sjukdom)
Sporadisk abort
MänniskaBrucellos
(Bangs sjukdom)
Systemisk sjukdom med varierande symtom, intermittent feber, huvudvärk, svettningar, ont i lederna, aptitlöshet och lokala infektioner. Subkliniska infektioner förekommer
HundBrucellos
(Bangs sjukdom)
Avmagring, trötthet, symtomlösa bärare förekommer
GrisBrucellos
(Bangs sjukdom)
Abort, omlöp, hög smågrisdödlighet och hälta
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_007618 och NC_007624 2308 3 278 307 (2c + ?) 
Krom. I (2 121 359 bp) resp. krom II (1 156 948 bp).

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AY513559 2002034574 1 412 
Två rRNA-gener i krom. I och en i krom. II.

Taxonomi/fylogeni:
 
Man har beskrivit 25 arter inom släktet Brucella och detta släkte är närmast besläktat med genus Bartonella. Ur fylogenetisk synvinkel representerar B. abortus, B. canis, B. ceti, B. melitensis, B. neotomae, B. ovis, B. pinnipedialis och B. suis samma art (B. melitensis), men på grund av olika värddjurspecificitet har man ändå valt att placera dem inom olika arter.
Bestämmelser: Brucella abortus tillhör kategori B som tänkbart biologiskt vapen enl. NIAID.
Kommentar:Kan penetrera intakt hud. Brucellos är anmälningspliktig i Sverige och lyder under epizootilagen.
Länk: Epiwebb - om epizootisjukdomar [in Swedish]
Uppdaterad:2023-03-22

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg


Sveriges lantbruksuniversitet