VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis
Kategori: Anmälningspliktiga sjukdomar och bakterier
Etymologi: Genusnamn: liten svampliknande stav.
Artepitet: från fåglar.
Underartepitet: tuberkulosliknande.
Betydelse:Paratuberkulos förekommer i hela världen och är vanlig i många länder i Europa. Sverige har varit fritt från sjukdomen under många år, men den har påvisats under 2000-talet vid några få tillfällen i samband med importer.
  [Mycket viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Actinomycetota
Klass
Actinomycetia
Ordning
Mycobacteriales
Familj
Mycobacteriaceae 
Genus
Mycobacterium
Typstam: ATCC 19698.
Makromorfologi (lukt):
   
Små (0.1-2 mm), upphöjda, vita eller blekgula kolonier.
Mikromorfologi:
 
Syra-fasta stavar (0,5 x 1,5 µm), som är orörliga.
Gram +/Gram -:G+ (men svåra att gramfärga)
Metabolism: aerob
Katalas/Oxidas:
Spec. egenskaper: Generationstid in vitro: 1,5-4 dygn. M. avium subsp. paratuberculosis är en långsamväxare (tar mer än 7 dagar för att se kolonier med blotta ögat). För primärisolering kan det vara nödvändigt att inkubera odlingsröret under 3-4 m�
Sjukdom:Paratuberkulos.
Värddjur: Idisslare (vanligast: nötkreatur, getter och får).
Sjukdomsbild: Avmagring, minskad mjölkproduktion, diarré och slutligen döden.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_002944 K-10 4 829 781 1c + 0 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
X52934 (T) 1463 

Taxonomi/fylogeni:
 
Ca. 175 arter har beskrivits inom släktet Mycobacterium och detta släkte är närbesläktat med Rhodococcus, Nocardia och Corynebacterium. M. avium subsp. paratuberculosis är, som namnet antyder, mycket närbesläktad med M. avium subsp. avium.
Bestämmelser: Paratuberkulos är anmälningspliktig till Jordbruksverket och sjukdomen lyder under epzootilagen.
Kommentar:M. avium subsp. paratuberculosis kräver mycobactin, som är en s.k. siderofor (järnbindande ligand med hög affinitet), som tillsats i mediet. Växer extremt långsamt.
Referens(er): Nr 12, 37, 38
Länkar: Epiwebb - om epizootisjukdomar [in Swedish], Johne's Information Center
Uppdaterad:2023-03-02

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg


Sveriges lantbruksuniversitet