VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Bordetella parapertussis
Kategori: Huvudsakligen av humanmedicinskt intresse
Etymologi: Genusnamn: uppkallad efter den belgiske mikrobiologen Jules Bordet (1870-1961), som först isolerade B. pertussis.
AE: liknar pertussis (kikhosta).
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Proteobacteria
Klass
Betaproteobacteria
Ordning
Burkholderiales
Familj
Alcaligenaceae 
Genus
Bordetella
Typstam: ATCC 15311 = CCUG 413 = NCTC 5952
Makromorfologi (lukt): Små kockoida och orörliga stavar.
Mikromorfologi:
Gram +/Gram -:G-
Katalas/Oxidas:
Fermentation av kolhydrater: Bordetella spp. fermenterar ej kolhydrater.
Spec. egenskaper:
Sjukdom:Pneumoni
Värddjur: Lamm
Sjukdomsbild:
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_002928 12822 4 773 551  

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AF366578 B1232 1485 

Taxonomi/fylogeni:
 
Åtta arter har beskrivits inom släktet Bordetella. De fyra arterna, som beskrivs på VetBact, är mycket närbesläktade.
Uppdaterad:2020-11-05

Aktuellt

Nya familjer införda inom ordningen Enterobacterales
Fylogenetiskt för ordningen <i>Enterobacteriales</i>.

Ordningen Enterobacterales (hette tidigare Enterobacteriales) bestod tidigare av bakterier med  olika egenskaper och fylogenetiskt stod dessa bakterier långt ifrån varandra. För att taxonomin ska överensstämma bättre med fylogenin har man därför sorterat in en del av dessa bakterier under 6 nya familjer.

Publicerad 2022-04-13. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet