Art/Underart: Glaesserella parasuis
Etymologi: Genusnamn: namngiven efter K. Glässer, som först beskrev sjukdomen hos grisar.
Artepitet: (Haemophilus) suis-liknande.
Betydelse:  [Viktig]   
Alternativa artnamn:Haemophilus parasuis
Taxonomi:
Fylum
Pseudomonadota
Klass
Gammaproteobacteria
Ordning
Pasteurellales
Familj
Pasteurellaceae 
Genus
Glaesserella
Typstam: ATCC 19417 = CCUG 3712 = NCTC 4557
Makromorfologi (lukt):
Mikromorfologi: Små orörliga stavar
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:+/(+)
Andra enzymer: Eskulinas -, tryptofanas -, ureas -.
Biokemiska tester: Vätesulfid (H2S) V.
Fermentation av kolhydrater:
D-glucose
?
lactose
v
maltose
+
L-rhamnose
-
sucrose
-
L-arabinose
-
cellobiose
-
D-mannitol
-
salicin
-
trehalose
-
glycerol
-
inulin
+
raffinose
-
D-sorbitol
?
starch
?
Övriga kolhydrater: Adonitol -, dulcitol -, D-galaktos +, inositol V, melezitos -, melibios -, sorbos -, xylitol -.
Spec. egenskaper:
Specialmedia:
Sjukdom:Glässers sjukdom, transportsjuka eller pneumoni.
Värddjur: Gris
Sjukdomsbild:
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_011852 SH0165 2 269 156 1c + 0 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
M75065 (T) 1477 

Taxonomi/fylogeni:
Glaesserella parasuis  
Endast 2 arter finns beskrivna inom genus Glaesserella, men släktskapet mellan medlemmar inom de närbesläktade släktena Actinobacillus, Glaesserella, Haemophilus, Mannheimia och Pasteurella är mycket osäker eftersom endast några av dessa släktena inte bildar monofyletiska kluster.

Observera att i det fylogenetiska trädet heter bakterien fortfarande Haemophilus parasuis.

Kommentar:Kräver V-faktor för tillväxt, men inte X-faktor.
Referens(er): Nr 150
Uppdaterad:2023-03-29

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet