VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Histophilus somni
Etymologi: Genusnamn: vävnadsvän.
Artepitet: från sömn (hänvisar till ett av sjukdomstillstånden).
Betydelse:  [Viktig]   
Alternativa artnamn:Haemophilus agni, Histophilus ovis, Haemophilus somnus, Haemophilus somnifer
Taxonomi:
Fylum
Proteobacteria
Klass
Gammaproteobacteria
Ordning
Pasteurellales
Familj
Pasteurellaceae 
Genus
Histophilus
Typstam: 8025 = ATCC 43625 = CCUG 36157.
Makromorfologi (lukt):
 
Vissa stammar hemolyserar. Bildar små runda kolonier (0,2-0,5 mm i diameter), som är gulpigmenterade.
Mikromorfologi: Små orörliga stavar
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:-/+
Andra enzymer: Eskulinas -, tryptofanas (+), ureas -.
Fermentation av kolhydrater:
D-glucoselactosemaltoseL-rhamnosesucrose
??+--
L-arabinosecellobioseD-mannitolsalicintrehalose
v???+
glycerolinulinraffinoseD-sorbitolstarch
---??
Övriga kolhydrater: dulcitol V, D-galaktos V, inositol V, melezitos -, melibios -, xylitol ?
Spec. egenskaper:
Sjukdom:
 
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
Nötkreatur (får, get)Bronkopneumoni Thrombo/TEME,trombocytär meningoencefalit Bronkopneumoni hos kalv vanligast. Tromboembolisk meningoencefalit (hjärnhinneinflammation med påverkan på kärlen) myocardit, sepsis, rörelsestörning, kramper, blindhet och plötslig död.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)GenomRef.
NC_008309 129PT 2 007 700 1c + 1c Nr 90

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AF549387 (T) 1361 

Taxonomi/fylogeni:
 
Endast en arter finns beskrivna inom genus Histophilus, som är relativt nära besläktade med Nicoletella semolina, som också är en ensam art inom sitt genus.
Kommentar:Behöver inte X- och V-faktor för växt, till skillnad från bakterier tillhörande det närbesläktade genuset Haemophilus.
Referens(er): Nr 63
Uppdaterad:2021-09-26

Aktuellt

Mollikuternas reviderade taxonomi
Mollikuternas taxonomi

Nu har mollikuternas (mykoplasmernas) reviderade taxonomi införts på VetBact vilket bl.a. innebär att många av arterna har fått nya genusnamn eller flyttats till ett annat högre taxon.

Publicerad 2021-11-25. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet