Art/Underart: Francisella tularensis subsp. tularensis
Kategorier: Zoonotisk; anmälningspliktiga sjukdomar och bakterier
Etymologi: Genusnamn: uppkallad efter den amerikanska bakteriologen Edward Francis, som har studerat tularemi.
Artepitet: refererar till Tulare "county" i Kalifornien, där sjukdomen först beskrevs hos gnagare år 1912.
Underartepitet: se Artepitet.
Betydelse:F. tularensis subsp. tularensis finns enbart i Nordamerika.
  [Mycket viktig]   
Alternativa artnamn:Yersinia tularensis
Taxonomi:
Fylum
Pseudomonadota
Klass
Gammaproteobacteria
Ordning
Thiotrichales
Familj
Francisellaceae 
Genus
Francisella
Typstam: B-38 = ATCC 6223.
Makromorfologi (lukt):
Mikromorfologi: Kockoid eller korta orörliga stavar.
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Strict aerobic
Katalas/Oxidas:+/-
Andra enzymer: Tryptofanas - (= indol-), ureas -.
Fermentation av kolhydrater: Glukos +
Spec. egenskaper: Optimal tillväxttemperatur: 37 °C. Fakultativt intracellulär. Kan penetrera oskadad hud.
Specialmedia:
Vektor: Myggor och fästingar.
Sjukdom:
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
MänniskaTularemi (harpest)Feber, huvudvärk och illamående. Lokal ansvällning (böld) vid infektionsstället och närmsta lymfknutan.
Om smittväg via kontaminerat vatten även sår i mun och svalg.
Harar och andra gnagareTularemi (harpest)Sepsis (blodförgiftning)
Virulensfaktorer: Kapseln kan utgöra en patogenicitetsfaktor.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_006570 Schu S4 1 892 819 1c + 0 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
Z21931 ATCC 6223T 1 521 

Taxonomi/fylogeni:
Francisella tularensis  
Nio arter har beskrivits inom genus Francisella och detta genus är besläktat med Coxiella spp. och Legionella spp.
Bestämmelser: Harpest är anmälningspliktig i Sverige. Francisella tularensis tillhör kategori A som tänkbart biologiskt vapen enl. NIAID.
Kommentar:F. tularensis subsp. tularensis är den underart, som är mest virulent.
Referens(er): Nr 25
Uppdaterad:2023-03-29

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet