VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Mycobacterium leprae
Kategori: Huvudsakligen av humanmedicinskt intresse
Etymologi: Genusnamn: liten svampliknande stav.
Artepitet: från lepra (= spätälska).
Betydelse:  [Mycket viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Actinobacteria
Klass
Actinobacteria
Ordning
Corynebacteriales
Familj
Mycobacteriaceae 
Genus
Mycobacterium
Typstam: Ej definierad.
Makromorfologi (lukt):
Mikromorfologi: Syra-fasta stavar
Gram +/Gram -:G+ (men svåra att gramfärga)
Metabolism: Aerob
Katalas/Oxidas:
Spec. egenskaper: Trots att M. leprae inte går att odla, så betraktas den som en långsamväxare.
Sjukdom:Lepra (spätälska)
Värddjur: Människa
Sjukdomsbild:
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_002677 TN 3 268 203  

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
X55587 Leprosy Tissue Bank 1485 

Taxonomi/fylogeni:
 
Ca. 175 arter har beskrivits inom släktet Mycobacterium och detta släkte är närbesläktat med Rhodococcus, Nocardia och Corynebacterium.
Kommentar:Finns ingen typstam definierad, ty M. leprae kan ej odlas på artificiella media.
Uppdaterad:2020-11-05

Aktuellt

Nya familjer införda inom ordningen Enterobacterales
Fylogenetiskt för ordningen <i>Enterobacteriales</i>.

Ordningen Enterobacterales (hette tidigare Enterobacteriales) bestod tidigare av bakterier med  olika egenskaper och fylogenetiskt stod dessa bakterier långt ifrån varandra. För att taxonomin ska överensstämma bättre med fylogenin har man därför sorterat in en del av dessa bakterier under 6 nya familjer.

Publicerad 2022-04-13. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet