Art/Underart: Salmonella enterica subsp. enterica
Kategorier: Zoonotisk; rörliga; anmälningspliktiga sjukdomar och bakterier
Etymologi: Genusnamn: uppkallad efter den amerikanske bakteriologen D. E. Salmon.
Artepitet: från tarmen
Underartepitet: se Artepitet.
Betydelse:  [Mycket viktig]   
Alternativa artnamn:Salmonella choleraesuis subsp. choleraesuis
Taxonomi:
Fylum
Pseudomonadota
Klass
Gammaproteobacteria
Ordning
Enterobacterales
Familj
Enterobacteriaceae 
Genus
Salmonella
Typstam: LT2 (serovar Typhimurium) = ATCC 43971 = NCTC 12416.
Makromorfologi (lukt):
Salmonella enterica  Salmonella enterica  Salmonella enterica  
Medelstora och gråvita opaka kolonier (2-4 mm i diameter).
Mikromorfologi: Rörliga stavar (0,7-1,5 x 2,0-5,0 µm) med peritrika flageller
Gram +/Gram -:
Salmonella enterica  
G-
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:+/-
Andra enzymer: Ornitindekarboxylas +, tryptofanas (= indol) -, ureas -
Biokemiska tester: Citrat +
Fermentation av kolhydrater:
D-glucose
+
lactose
-
maltose
+
L-rhamnose
+
sucrose
-
L-arabinose
+
cellobiose
-
D-mannitol
+
salicin
-
trehalose
+
glycerol
-
inulin
?
raffinose
-
D-sorbitol
+
starch
?
Andra kolhydrater: Dulcitol +. Jfr. subsp. arizonae. Sorbosfosfat -. Fermenterar glukos under bildning av gas och syra.
Spec. egenskaper: Många serovarer av S. enterica subsp. enterica kan bilda en polysackaridkapsel, som kallas Vi-antigen.
Specialmedia:
Salmonella enterica  Salmonella enterica  Salmonella enterica  
Salmonella enterica  Salmonella enterica  Salmonella enterica  
BG-agar, MSRV-agar och XLD-agar används ofta för S. enterica subsp. enterica. Som flytande medium används BPV och RVS buljong.
Sjukdom:Salmonella (matförgiftning)
Värddjur: Serovarerna Typhimurium och Enteritidis är vanliga hos många olika djurslag (inklusive människa). Serovar Dublin hittas ofta på nötkreatur. Serovarerna Choleraesuis och Derby är spec. associerad till gris. Serovarerna Livingstone, Gallinarum och Pullorum är associerade till fjäderfä. Serovar Diarizonae är associerad till får.

Tyfoidfeber och Paratyfoidfeber hos människa orsakas av serovarerna Typhi respektive Paratyphi, vilka är invasiva och kan orsaka allvarliga systemiska infektioner. Serovar Typhi har endast påvisats hos människa medan serovar Paratyphi även har påvisats hos vissa andra djurslag.

En sammanställning av några ofta förekommande serovarer och deras vanligaste värddjur, finns i Termlistan under Salmonella-serovarer.

Sjukdomsbild: Diarré, kräkningar, buksmärta och feber.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_006905 SC-B67 (Serovar Choleraesuis) 4 755 700 1c + 2l 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
X80681 ATCC 13311 1540 

Taxonomi/fylogeni:
Salmonella enterica  
Två arter har beskrivits inom genus Salmonella. S. enterica tillhör familjen Enterobacteriaceae och är närbesläktad med medlemmar av släktena Escherichia och Shigella. Alla medlemmar av dessa tre släkten bildar faktiskt ett monofyletiskt kluster (se Fig. 70:11 till vänster).
Bestämmelser: Salmonellainfektioner är zoonotiska, anmälningspliktiga och vissa av dem lyder under zoonoslagen. S. enterica subsp. enterica, serovar Typhi, tillhör kategori B som tänkbart biologiskt vapen enligt NIAID.
Kommentar:Det finns minst 2600 olika serovarer av S. enterica subsp. enterica.
Referens(er): Nr 118
Länk: Salmonella nomenclature
Uppdaterad:2023-03-29

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet