VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Plesiomonas shigelloides
Etymologi: Genusnamn: Grannenhet (till genus Aeromonas)
Artepitet: Shigella-liknande.
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Pseudomonadota
Klass
Gammaproteobacteria
Ordning
Enterobacterales
Familj
"Incertae sedis" 
Genus
Plesiomonas
"Incertae sedis" betyder att den taxonomiska tillhörigheten ej har fastställts.
Typstam: M51 = ATCC 14029 = CCUG 410 = NCTC 10360
Makromorfologi (lukt):
   
Små toppiga kolonier (1-3 mm i diameter). Ger ej hemolys på blodagar.
Mikromorfologi:
Gram +/Gram -:
 
G-
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:+/+
Fermentation av kolhydrater: Laktos -
Spec. egenskaper:
Specialmedia:
Plesiomonas shigelloides  
P. shigelloides växer bra på blåagar, men fermenterar inte laktos.
Sjukdom:Tarmsjukdom.
Värddjur: Fiskar, reptiler, däggdjur (inklusive människa)
Sjukdomsbild: Diarré (människa)
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
M59159 (T) 1489  

Taxonomi/fylogeni:
 
Inom genus Plesiomonas har endast en art beskrivits och denna bakterier hör till familjen Enterobacteriaceae. P. shigelloides är inte så nära besläktad med övriga medlemmar av familjen Enterobacteriaceae, vilket överensstämmer med det faktum att det är den enda medlemmen av familjen Enterobacteriaceae, som är oxidaspositiv.
Kommentar:Obs: är den enda medlemmen av familjen Enterobacteriaceae, som är oxidaspositiv.
Referens(er): Nr 30, 174
Uppdaterad:2023-03-29

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg


Sveriges lantbruksuniversitet