VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Shigella dysenteriae
Etymologi: Genusnamn: uppkallad efter den japanske bakteriologen K. Shiga, som först (år 1896) upptäckte den bakterie vilken orsakar dysenteri
Artepitet: från dysenteri
Betydelse:Utbrott av human dysenteri i Sverige är ovanligt (ca 5 fall per år) och sjukdomen drabbar idag framför allt människor i utvecklingsländer. Ett relativt stort utbrott (ca 45 personer) av dysenteri har dock nyligen (maj-juni 2009) skett i Sverige. Man misstänker att importerade grönsaker, som har varit kontaminerade, utgör smittkällan.
  [Viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Proteobacteria
Klass
Gammaproteobacteria
Ordning
Enterobacterales
Familj
Enterobacteriaceae 
Genus
Shigella
Typstam: ATCC 13313 = NCTC 4837.
Makromorfologi (lukt):
Mikromorfologi: Små orörliga stavar (0,4-0,6 x 1-3 µm).
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Fakultativt anaerob.
Katalas/Oxidas:V/-
Andra enzymer: Eskulinas -, tryptofanas V (serotyp 1: -, serotyp 2: +), ureas -.
Biokemiska tester: Citrat -, metylrött +, Voges-Proskauer -.
Fermentation av kolhydrater:
D-glucoselactosemaltoseL-rhamnosesucrose
+-??-
L-arabinosecellobioseD-mannitolsalicintrehalose
?---?
glycerolinulinraffinoseD-sorbitolstarch
??-V?
Glukos (gas) -, melibios -, xylos -.
Spec. egenskaper:
Sjukdom:Dysenteri.
Värddjur: Primater (inklusiva människa).
Sjukdomsbild: Feber, kräkningar, svåra buksmärtor samt slemmig och blodig diarré.
Virulensfaktorer: Shigatoxinet (AB5), som kodas av stx-genen och som består av två olika subenheter (A och B). B är en pentamer, som gör att toxinet binder till en specifik glykolipid på cellytan, så att A-subenheten kan skickas in i cellen. Där klyvs A-subenheten till bl.a. ett aktivt exonukleas (A1), som inhiberar proteinbiosyntesen genom att klippa av en adenosinrest i 28S rRNA. Detta resulterar i skador på endotelceller.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
CP000034 Sd197 4 369 232 1c + 2c 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
X96966 ATCC 13313T 1487 

Taxonomi/fylogeni:
 
Fyra arter har beskrivits inom genus Shigella. Dessa arter samt Escherichia coli är alla mycket närbesläktad och fylogenetiskt kan de betraktas som samma art. Trots detta har de placerats taxonomiskt inom två olika släkten.
Bestämmelser: Human dysenteri klassas i Sverige som allmänfarlig sjukdom (lyder under smittskyddslagen) och skall rapporteras till Folkhälsomyndigheten. S. dysenteriae tillhör kategori B som tänkbart biologiskt vapen enl. NIAID.
Kommentar:Escherichia coli av typ VTEC (verotoxinproducerande E. coli) har Shiga-liknande toxiner.
Uppdaterad:2022-04-06

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet