VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Shigella flexneri
Kategori: Rörliga
Etymologi: Genusnamn: uppkallad efter den japanske bakteriologen K. Shiga, som först upptäckte den bakterie vilken orsakar dysenteri
Artepitet: uppkallad efter den amerikanske bakteriologen Simon Flexner
Betydelse:  [Viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Proteobacteria
Klass
Gammaproteobacteria
Ordning
Enterobacterales
Familj
Enterobacteriaceae 
Genus
Shigella
Typstam: ATCC 29903.
Makromorfologi (lukt):
Mikromorfologi: S. flexneri uppvisar aktin-baserad rörlighet (se referenserna 154 och 155 nedan).
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:+/-
Fermentation av kolhydrater:
D-glucose
+
lactose
-
maltose
?
L-rhamnose
?
sucrose
-
L-arabinose
?
cellobiose
-
D-mannitol
+
salicin
-
trehalose
?
glycerol
?
inulin
?
raffinose
V
D-sorbitol
V
starch
?
Glukos (gas) -, melibios -, xylos -
Spec. egenskaper:
Sjukdom:Shigellos
Värddjur: Barn
Sjukdomsbild: Diarré
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_004741 2457(T) 4 599 354 1c + 0 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
X96963 ATCC 29903 1488 

Taxonomi/fylogeni:
 
Fyra arter har beskrivits inom genus Shigella. Dessa arter samt Escherichia coli är alla mycket närbesläktad och fylogenetiskt kan de betraktas som samma art. Trots detta har de placerats taxonomiskt inom två olika släkten.
Referens(er): Nr 154, 155
Uppdaterad:2022-04-06

Aktuellt

Nya namn på bakteriella fyla

Den taxonomiska kategorin fylum har tidigare inte reglerats av International Code of Nomencla­ture of Prokaryotes (ICNP), men nu har man ändrat på det och bestämt att man ska revidera namnen av bakteriella fyla. Alla fyla ska skrivas med kursiv stil (vilket har gjorts på VetBact även tidigare) och ha ändelse -ota.

Publicerad 2023-03-01. Läs mer...
Klamydiernas taxonomi

Arter inom familjen Chlamydiaceae var tidigare upp­delade i två genus Chlamydia och Chla­my­do­phila. Skillna­derna mel­lan des­sa två genus var dock inte så stora och många forskar­grupper har inte accepterat denna upp­delning. Därför har genus Clamydophila återförts till genus Chlamydia och denna ändring har nu införts i VetBact.

Publicerad 2023-03-15. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet