VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Shigella flexneri
Kategori: Rörliga
Etymologi: Genusnamn: uppkallad efter den japanske bakteriologen K. Shiga, som först upptäckte den bakterie vilken orsakar dysenteri
Artepitet: uppkallad efter den amerikanske bakteriologen Simon Flexner
Betydelse:  [Viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Pseudomonadota
Klass
Gammaproteobacteria
Ordning
Enterobacterales
Familj
Enterobacteriaceae 
Genus
Shigella
Typstam: ATCC 29903.
Makromorfologi (lukt):
Mikromorfologi: S. flexneri uppvisar aktin-baserad rörlighet (se referenserna 154 och 155 nedan).
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:+/-
Fermentation av kolhydrater:
D-glucose
+
lactose
-
maltose
?
L-rhamnose
?
sucrose
-
L-arabinose
?
cellobiose
-
D-mannitol
+
salicin
-
trehalose
?
glycerol
?
inulin
?
raffinose
V
D-sorbitol
V
starch
?
Glukos (gas) -, melibios -, xylos -
Spec. egenskaper:
Sjukdom:Shigellos
Värddjur: Barn
Sjukdomsbild: Diarré
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_004741 2457(T) 4 599 354 1c + 0 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
X96963 ATCC 29903 1488 

Taxonomi/fylogeni:
 
Fyra arter har beskrivits inom genus Shigella. Dessa arter samt Escherichia coli är alla mycket närbesläktad och fylogenetiskt kan de betraktas som samma art. Trots detta har de placerats taxonomiskt inom två olika släkten.
Referens(er): Nr 154, 155
Uppdaterad:2023-03-29

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet