VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Yersinia enterocolitica subsp. enterocolitica
Kategorier: Zoonotisk; rörliga
Etymologi: Genusnamn: uppkallad efter den franske bakteriologen A.J.E. Yersin, som år 1894 först isolerade den bakterie vilken orsakar pest.
Artepitet: syftar på tarm och grovtarm.
Underartepitet: se artepitet.
Betydelse:  [Mycket viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Pseudomonadota
Klass
Gammaproteobacteria
Ordning
Enterobacterales
Familj
Yersiniaceae 
Genus
Yersinia
Typstam: ATCC 9610 = CCUG 11291 och 12369 = NCTC 12982.
Makromorfologi (lukt):
 
Bildar små gråaktiga kolonier, som inte ger hemolys på blodagar (ca 1 mm i diameter).
Mikromorfologi: Rörliga stavar (0,5-0,8 x 1-3 µm) med peritrika flageller.
Gram +/Gram -:
 
G-
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:+/-
Andra enzymer: Ornitindekarboxylas +, tryptofanas (-) och ureas (+)
Fermentation av kolhydrater: Glukos (gas) -, Laktos -, Mannitol +, Rhamnos -, Sorbitol + och Sukrose +. Jfr. andra Yersinia spp.
Spec. egenskaper: Psykrotrof
Specialmedia:
Yersinia enterocolitica  
Små (1-2 mm i diameter) halvgenomskinliga kolonier, som blir mörkröda i centrum ("bull's eye") på CIN-agar.
Reservoir: Gris
Sjukdom:
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
MänniskaYersinios (matförgiftning)Akut diarrée (ofta blodig), kräkningar, buksmärtor (liknande de vid blindtarmsinflammation), feber, huvudvärk, ledinflammation och hudutslag (knölros).
GrisSubklinisk enteritMild, ej fullt utvecklad enterit (tarminfektion), dock relativt sällsynt
TackaAbortSporadisk abort
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_008800 8081 4 615 899 1c + 1c 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AF366378 ATCC 9610T 1 461 

Taxonomi/fylogeni:
 
Inom genus Yersinia har 20 arter beskrivits, samtliga tillhör familjen Enterobacteriaceae.
Bestämmelser: Y. enterocolitica tillhör kategori B som tänkbart biologiskt vapen enl. NIAID
Kommentar:Bl.a. mannitol och en pH-indikator (neutralrött) ingår i CIN-agar
Referens(er): Nr 21, 174
Uppdaterad:2023-03-29

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg


Sveriges lantbruksuniversitet