VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Mycobacterium marinum
Kategori: Zoonotisk
Etymologi: Genusnamn: liten svampliknande stav.
Artepitet: från havet.
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Actinobacteria
Klass
Actinobacteria
Ordning
Corynebacteriales
Familj
Mycobacteriaceae 
Genus
Mycobacterium
Typstam: ATCC 927 = CCUG 20998 och 27843 = NCTC 2275.
Makromorfologi (lukt):
Mikromorfologi: Syra-fasta långa stavar. Man har rapporterat att M. marinum kan bilda endosporer. Denna upptäckt är dock kontroversiell (se referenserna 105 och 106 nedan) och har inte kunnat verifieras.
Gram +/Gram -:G+ (men svåra att gramfärga)
Metabolism: Aerob.
Katalas/Oxidas:
Andra enzymer: Ureas +.
Spec. egenskaper: M. marinum är en långsamväxare (tar mer än 7 dagar för att se kolonier med blotta ögat). Generationstid: 6-11 timmar. Fotokromogen. Optimal tillväxttemperatur: 33°C.
Sjukdom:Fisktuberkulos.
Värddjur: Fisk, groddjur och andra växelvarma djur. Kan ge sår i huden hos människa.
Sjukdomsbild:
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_010612 ATCC BAA-535 6 636 827 1c + 1c 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AF456240 (T) 1522 

Taxonomi/fylogeni:
 
Ca. 175 arter har beskrivits inom släktet Mycobacterium och detta släkte är närbesläktat med Rhodococcus, Nocardia och Corynebacterium. M. marinum är mycket närbesläktad med M. ulcerans.
Kommentar:M. marinum producerer ett gult fotokromogent pigment till skillnad från M. ulcerans.
Referens(er): Nr 72, 105, 106
Uppdaterad:2020-10-28

Aktuellt

Nya familjer införda inom ordningen Enterobacterales
Fylogenetiskt för ordningen <i>Enterobacteriales</i>.

Ordningen Enterobacterales (hette tidigare Enterobacteriales) bestod tidigare av bakterier med  olika egenskaper och fylogenetiskt stod dessa bakterier långt ifrån varandra. För att taxonomin ska överensstämma bättre med fylogenin har man därför sorterat in en del av dessa bakterier under 6 nya familjer.

Publicerad 2022-04-13. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet