Art/Underart: Vibrio alginolyticus
Kategorier: Rörliga; anmälningspliktiga sjukdomar och bakterier
Etymologi: Genusnamn: Den vibrerande organismen
Artepitet: Alginsyra-upplösande
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Pseudomonadota
Klass
Gammaproteobacteria
Ordning
Vibrionales
Familj
Vibrionaceae 
Genus
Vibrio
Typstam: ATCC 17749 = CCUG 4989, 13445 och 16315 = NCTC 12160
Makromorfologi (lukt): Bakterierna svärmar på blodagarplattor.
Mikromorfologi: Rörlig komma-formad stav (0,5-0,8 x 1,4-2,6 µm) med laterala flageller.
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Fakultativ anaerob
Katalas/Oxidas:?/+
Andra enzymer: Tryptofanas (+) [= indol (+)]
Biokemiska tester: Citrat +, Voges-Proskauer (+)
Fermentation av kolhydrater:
D-glucose
+
lactose
-
maltose
+
L-rhamnose
-
sucrose
+
L-arabinose
-
cellobiose
+
D-mannitol
+
salicin
-
trehalose
+
glycerol
?
inulin
?
raffinose
-
D-sorbitol
-
starch
?
Glukos (gas) -
Spec. egenskaper: Vissa stammar växer i upp till 12% NaCl.
Specialmedia:
Sjukdom:Sår- och öroninfektioner
Värddjur: Människa
Sjukdomsbild:
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
X56576 ATCC 17749T 1 483  

Taxonomi/fylogeni:
Vibrio alginolyticus  
Ca 120 arter inom genus Vibrio har beskrivits. Medlemmar av detta genus är nära besläktat med medlemmar inom Aliivibrio och Listonella.
Bestämmelser: Humana infektion av V. alginolyticus är enligt smittskyddslagen anmälningspliktiga till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.
Uppdaterad:2023-03-29

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet