VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Campylobacter jejuni subsp. jejuni
Kategorier: Zoonotisk; rörliga; anmälningspliktiga sjukdomar och bakterier
Etymologi: Genusnamn: en böjd stav.
Artepitet: från jejunum (den mellersta delen av tunntarmen).
Underartepitet: se Artepitet.
Betydelse:  [Mycket viktig]   
Alternativa artnamn:Vibrio jejuni, Campylobacter fetus subsp. jejuni.
Taxonomi:
Fylum
Proteobacteria
Klass
Epsilonproteobacteria
Ordning
Campylobacterales
Familj
Campylobacteraceae 
Genus
Campylobacter
Typstam: ATCC 33560 = CCUG 11284 = NCTC 11351.
Makromorfologi (lukt):
 
Små, grå och halvgenomskinliga kolonier (1-2 mm i diameter) med smöraktig konsistens. Kolonierna har jämn kant men oregelbunden form. Kolonierna kan också vara utflytande (svärmande) och betydligt större.
Mikromorfologi:
 
Böjda (måsvingeliknande) eller spiralformade små rörliga stavar (0,2-0,8 x 0,5-5 µm) med polära flageller. Rörligheten är snabb och korkskruvsliknande.
Gram +/Gram -:
 
G-
Metabolism: Mikroaerofil
Katalas/Oxidas:+/+
Andra enzymer: Hippurikas + (= hippurat +), ureas -. Jfr. övriga Campylobacter spp.
Biokemiska tester: Vätesulfid (H2S) +
Fermentation av kolhydrater: Campylobacter spp. kan varken fermentera eller oxidera kolhydrater.
Spec. egenskaper: Termotolerant, växer i temperatur upp till 42-43°C, växer inte i 25°C.
Specialmedia:
Campylobacter jejuni  
CCD-agar (eller modifierad CCD-agar) används för selektiv isolering Campylobacter spp. På CCD-agar blir dessa kolonier vita med metallglans och jämn men oregelbunden kant. Kolonierna på CCD-agar är stora (upp till 1 cm i diameter).
Reservoir: Fåglar och däggdjur (ej människa)
Sjukdom:
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
MänniskaCampylobacterios, zoonosMatförgiftning med diarre, kräkningar, magsmärtor och feber. Komplikationer såsom reumatoid arthrit och Guillain Barré förekommer i sällsynta fall
Nötkreatur, fårAbortSporadiska aborter
Virulensfaktorer: Adhesiner, cytotoxin, enterotoxin, flageller, LPS och siderofor.
Diagnostik:Direktodling på selektiva substrat eller selektiv odling efter anrikning. Konfirmering genom MALDI-TOF, PCR eller andra molekylärbiologiska metoder. Biokemiska tester kan också användas för konfirmering.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_002163 NCTC 11168 1 641 481 1c + 0 
Tre stammar har sekvenserats och de har upp tiil 2 cirkulära plasmider.

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
L14630 CCUG 24567 1 458 

Taxonomi/fylogeni:
   
Man har beskrivit ca 25 arter inom genus Campylobacter och några av dessa är uppdelade i underarter. Detta genus är närmast besläktade med följande genera: Sulfurospirillum, Arcobacter och Helicobacter. C. jejuni är nära besläktad med C. lari och C. volucris.
Bestämmelser:

Fynd av termotolernata Campylobacter hos slaktkyckling är anmälningspliktiga till Jordbruksverket och Länsstyrelsen. C. jejuni tillhör kategori B som tänkbart biologiskt vapen enl. NIAID.

I Sverige är humana campylobacterinfektioner anmälningspliktiga till Folkhälsomyndigheten.

Kommentar:Kan skiljas från subsp. doylei, som ej växer vid 42°C.
Referens(er): Nr 15, 34, 58
Uppdaterad:2022-01-13

Aktuellt

Nya familjer införda inom ordningen Enterobacterales
Fylogenetiskt för ordningen <i>Enterobacteriales</i>.

Ordningen Enterobacterales (hette tidigare Enterobacteriales) bestod tidigare av bakterier med  olika egenskaper och fylogenetiskt stod dessa bakterier långt ifrån varandra. För att taxonomin ska överensstämma bättre med fylogenin har man därför sorterat in en del av dessa bakterier under 6 nya familjer.

Publicerad 2022-04-13. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet