VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Campylobacter fetus subsp. venerealis
Kategorier: Rörliga; anmälningspliktiga sjukdomar och bakterier
Etymologi: Genusnamn: en böjd stav.
Artepitet: från en frukt.
Underartepitet: från Venus (kärleksgudinnan).
Betydelse:  [Mycket viktig]   
Alternativa artnamn:Vibrio fetus subsp. venerealis
Taxonomi:
Fylum
Proteobacteria
Klass
Epsilonproteobacteria
Ordning
Campylobacterales
Familj
Campylobacteraceae 
Genus
Campylobacter
Typstam: ATCC 19438 = CCUG 538 och 33899 = NCTC 10354.
Makromorfologi (lukt): Små kolonier (1-2 mm i diameter) med grov yta och oregelbunden kant. Opaka och vita till ljusbruna.
Mikromorfologi: Böjd eller spiralformad och rörlig stav (0,2-0,3 x 1,5-5,0 µm).
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Mikroaerofil
Katalas/Oxidas:+/+
Andra enzymer: Hippurikas - (= hippurat -), ureas -
Biokemiska tester: Vätesulfid (H2S) - (jfr. övriga Campylobacter spp.)
Fermentation av kolhydrater: Campylobacter spp. kan varken fermentera eller oxidera kolhydrater.
Spec. egenskaper: Optimal tillväxttemperatur: ca 37°C.
Sjukdom:
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
NötkreaturBovin genital campylobacteriosisAbort (endemisk), oftast i tredje trimestern, tidig embryonal död, infertilitet. Tjurar asymptomatiskt bärare
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
DQ174131 NCTC 10354T 1 343  

Taxonomi/fylogeni:
   
Man har beskrivit ca 25 arter inom genus Campylobacter och några av dessa är uppdelade i underarter. Detta genus är närmast besläktade med följande genera: Sulfurospirillum, Arcobacter och Helicobacter. C. fetus är nära besläktad med C.jejuni, C. hyointestinalis, C. coli och C. lari.
Bestämmelser: Bovin genital campylobakterios är anmälningspliktig i Sverige och skall rapporteras till Jordbruksverket.
Uppdaterad:2022-01-09

Aktuellt

Nya familjer införda inom ordningen Enterobacterales
Fylogenetiskt för ordningen <i>Enterobacteriales</i>.

Ordningen Enterobacterales (hette tidigare Enterobacteriales) bestod tidigare av bakterier med  olika egenskaper och fylogenetiskt stod dessa bakterier långt ifrån varandra. För att taxonomin ska överensstämma bättre med fylogenin har man därför sorterat in en del av dessa bakterier under 6 nya familjer.

Publicerad 2022-04-13. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet