VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Campylobacter fetus subsp. venerealis
Kategorier: Rörliga; anmälningspliktiga sjukdomar och bakterier
Etymologi: Genusnamn: en böjd stav.
Artepitet: från en frukt.
Underartepitet: från Venus (kärleksgudinnan).
Betydelse:  [Mycket viktig]   
Alternativa artnamn:Vibrio fetus subsp. venerealis
Taxonomi:
Fylum
Campylobacterota
Klass
Campylobacteria
Ordning
Campylobacterales
Familj
Campylobacteraceae 
Genus
Campylobacter
Typstam: ATCC 19438 = CCUG 538 och 33899 = NCTC 10354.
Makromorfologi (lukt): Små kolonier (1-2 mm i diameter) med grov yta och oregelbunden kant. Opaka och vita till ljusbruna.
Mikromorfologi: Böjd eller spiralformad och rörlig stav (0,2-0,3 x 1,5-5,0 µm).
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Mikroaerofil
Katalas/Oxidas:+/+
Andra enzymer: Hippurikas - (= hippurat -), ureas -
Biokemiska tester: Vätesulfid (H2S) - (jfr. övriga Campylobacter spp.)
Fermentation av kolhydrater: Campylobacter spp. kan varken fermentera eller oxidera kolhydrater.
Spec. egenskaper: Optimal tillväxttemperatur: ca 37°C.
Sjukdom:
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
NötkreaturBovin genital campylobacteriosisAbort (endemisk), oftast i tredje trimestern, tidig embryonal död, infertilitet. Tjurar asymptomatiskt bärare.
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
DQ174131 NCTC 10354T 1 343  

Taxonomi/fylogeni:
   
Mer än 40 arter inom genus Campylobacter är beskrivna och några av dessa är uppdelade i underarter. Detta genus är närmast besläktade med följande genera: Sulfurospirillum, Arcobacter och Helicobacter. C. fetus är nära besläktad med C.jejuni, C. hyointestinalis, C. coli och C. lari.
Bestämmelser: Bovin genital campylobakterios är anmälningspliktig i Sverige och skall rapporteras till Jordbruksverket.
Uppdaterad:2023-03-22

Aktuellt

Nya namn på bakteriella fyla

Den taxonomiska kategorin fylum har tidigare inte reglerats av International Code of Nomencla­ture of Prokaryotes (ICNP), men nu har man ändrat på det och bestämt att man ska revidera namnen av bakteriella fyla. Alla fyla ska skrivas med kursiv stil (vilket har gjorts på VetBact även tidigare) och ha ändelse -ota.

Publicerad 2023-03-01. Läs mer...
Klamydiernas taxonomi

Arter inom familjen Chlamydiaceae var tidigare upp­delade i två genus Chlamydia och Chla­my­do­phila. Skillna­derna mel­lan des­sa två genus var dock inte så stora och många forskar­grupper har inte accepterat denna upp­delning. Därför har genus Clamydophila återförts till genus Chlamydia och denna ändring har nu införts i VetBact.

Publicerad 2023-03-15. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet