VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Chlamydophila abortus
Kategori: Anmälningspliktiga sjukdomar och bakterier
Etymologi: Genusnamn: kloakälskande.
Artepitet: från abort.
Betydelse:  [Viktig]   
Äldre artnamn:Chlamydia psittaci
Taxonomi:
Fylum
Chlamydiae
Klass
Chlamydiia
Ordning
Chlamydiales
Familj
Chlamydiaceae 
Genus
Chlamydophila
Typstam: B577 = ATCC VR-656.
Makromorfologi (lukt): Växer endast intracellulärt och kan alltså ej odlas på artificiella substrat.
Mikromorfologi: Utanför värdcellen: infektiösa elementarkroppar (0,2-0,3 µm).
I värdcellen: icke-infektiösa retikulärkroppar (0,8-1,0 µm). Orörlig.
Gram +/Gram -:G-, svår att gramfärga.
Metabolism: Aeroba, men medlemmar av familjen Chlamydiaceae har endast begränsade resurser att syntetisera sitt eget ATP. De kan därför ta upp ATP från värdcellen.
Katalas/Oxidas:
Spec. egenskaper:
Sjukdom:Genitalinfektion och abort hos nötkreatur och får (enzootisk abort hos får).
Värddjur: Nötkreatur, får, get, gris.
Sjukdomsbild: Abort
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_004552 S26/3 1 144 377  

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
D85709 ATCC VR-656T 1 548 

Taxonomi/fylogeni:
 
Man har beskrivit fem arter inom genus Chlamydia och sex arter inom genus Chlamydophila. Arter inom familjen Chlamydiaceae bildar två relativt distinkta kluster och man har därför delat upp dem i två genus Chlamydia och Chlamydophila. Vissa forskargrupper har dock inte accepterat detta utan inkluderar alla arter inom genus Chlamydia.
Bestämmelser: Sjukdomen på nötkreatur och får är anmälningspliktig (till Jordbruksverket) i Sverige.
Kommentar:Obligat intracellulär. Cellhöljet innehåller cysteinrika proteiner och bara lite peptidoglykan.
Referens(er): Nr 68, 140
Länkar: The comprehensive reference and education wiki on Chlamydia and the Chlamydiales, Klamydia-föreläsning
Uppdaterad:2020-03-05

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet