VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Chlamydophila psittaci
Kategorier: Zoonotisk; anmälningspliktiga sjukdomar och bakterier
Etymologi: Genusnamn: kloakälskande.
Artepitet: från papegoja.
Betydelse:  [Mycket viktig]   
Äldre artnamn:Chlamydia psittaci
Taxonomi:
Fylum
Chlamydiae
Klass
Chlamydiia
Ordning
Chlamydiales
Familj
Chlamydiaceae 
Genus
Chlamydophila
Typstam: 6BC = ATCC VR-125.
Makromorfologi (lukt): Växer endast intracellulärt och kan alltså ej odlas på artificiella substrat.
Mikromorfologi: Utanför värdcellen: infektiösa elementarkroppar (0,2-0,3 µm).
I värdcellen: icke-infektiösa retikulärkroppar (0,8-1,0 µm). C. psittaci är orörlig.
Gram +/Gram -:G-, svår att gramfärga.
Metabolism: Aeroba, men medlemmar av familjen Chlamydiaceae har endast begränsade resurser att syntetisera sitt eget ATP. De kan därför ta upp ATP från värdcellen.
Katalas/Oxidas:
Spec. egenskaper:
Specialmedia: Kan odlas i cellkulturer.
Reservoir: Fåglar. C. psittaci förekommer allmänt hos vilda fåglar och över 100 olika arter har rapporterats kunna sprida smittan vidare.
Sjukdom:Papegojsjuka (psittakos) hos människa och ornithos hos fåglar. Sjukdomen är zoonotisk. Sjukdomen kan smitta mellan människor även om det är ovanligt.
Värddjur: Fåglar och människa, men även andra djurarter kan drabbas.
Sjukdomsbild: Smittade fåglar kan vara symptomfria, men också uppvisa symptom som andningsbesvär, diarré, matvägran eller snuva. C. psittaci ger hos människa atypisk och allvarlig lunginflammation med tidiga influensaliknande symptom. Dödsfall har rapporterats.
Virulensfaktorer: Man känner inte till vilka virulensfaktorer, som är viktiga hos C. psittaci.
Diagnostik:PCR
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
CP002549 6BCT 1 171 660 1c + 1c 
Minst 18 stammar har sekvenserats och 0-1 plasmid har hittats.

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AB001778 6BCT 1 507 

Taxonomi/fylogeni:
 
Man har beskrivit fem arter inom genus Chlamydia och sex arter inom genus Chlamydophila. Arter inom familjen Chlamydiaceae bildar två relativt distinkta kluster och man har därför delat upp dem i två genus Chlamydia och Chlamydophila. Vissa forskargrupper har dock inte accepterat detta utan inkluderar alla arter inom genus Chlamydia.
Bestämmelser: I Sverige Papegojsjuka är anmälningspliktig till Jordbruksverket.
Kommentar:Man tror att flera personer har smittats av papegojsjuka i samband med rengöring av fågelbord. Det är därför mycket viktig att alltid rengöra fågelbord utomhus och att iaktaga största möjliga försiktighet i samband med rengöring för att undvika aerosolbildning.

Elementarkroppar från C. psittaci har rapporterats kunna överleva i miljöer utanför värdorganismen i flera månader.

Medlemmar av familjen Chlamydiaceae är obligat intracellulära. Cellhöljet innehåller cysteinrika proteiner och bara lite peptidoglykan.

Referens(er): Nr 68, 140
Länkar: The comprehensive reference and education wiki on Chlamydia and the Chlamydiales, Klamydia-föreläsning
Uppdaterad:2020-10-28

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet