Visa alla odlingsmedia

SELMA-platta

SELMA-platta

Figuren visar två olika SELMA-plattor under två olika ljusbetingelser. Bakterier har ej odlats på plattorna A och B, men på plattorna C och D har Staphylococcus aureus subsp. aureus odlats. Plattorna A och C fotograferades med en mörk bakgrund och med ljus ovanifrån. Plattorna B och D fotograferades med ljus underifrån. - Klicka på bilden för att förstora den.

Bild: Karl-Erik Johansson (SLU), Ingrid Hansson (BVF) och Lise-Lotte Fernström (BVF, SLU).

 

Användning:

SELMA-plattor används för att identifiera bakterier, som kan orsaka mastit, och skall enbart användas för mjölkprover. SELMA betyder SELective MAstitis medium och det finns två varianter av SELMA plattor. SELMA, som har tre sektorer och SELMA PLUS som har fyra sektorer med olika odlingsmedia. På denna sida visas endast SELMA-plattor och sektorerna är numrerade i plattans botten.

Sektorerna  innehåller:

  1. Nötblodagar med eskulin där de flesta aeroba (och fakultativt anaeroba) bakterier växer.
  2. MacConkey-agar där endast gramnegativa bakterier växer.
  3. Mannitolsaltagar där stafylokocker och enterokocker växer. Gramnegativa bakterier inhiberas av den höga saltkoncentrationen. Mannitolsaltagar kan också användas för bestämning av penicillinasbildning hos stafylokocker (se länk nedan).

Övriga kommentarer:

Notera att dubbelhemolysen hos Staphylococcus aureus subsp. aureus kan ses på nötblodagar med belysning underifrån. Sänkt pH kan ses i mannitolsaltagarn där S. aureus subsp. aureus växer, men på MacConkey agar växer inte denna bakterie.

För mer information, se SVAs webbplats, "Användarinstruktion: Selma & Selma Plus", där plattorna observeras ovanifrån.

Uppdaterad: 2018-05-09.


Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet