Visa alla odlingsmedia

Cysteine Lactose Electrolyte Deficient (CLED) agar

Cysteine Lactose Electrolyte Deficient (CLED) agar

Figuren visar CLED-agarplattor där inga bakterier har odlats på platta A. På plattorna B och C har Proteus vulgaris resp. Escherichia coli odlats. Notera färgomslaget på platta C där E. coli har odlats. Proteus spp. svärmar normalt inte på CLED agar, men om kolonierna ligger mycket tätt och om plattan har inkuberats lite för länge, så kan svärmning uppkomma, vilket syns inom vissa områden av platta B. På platta D har Staphylococcus pseudintermedius odlats. - Klicka på bilden för att förstora den.

Bild: Karl-Erik Johansson (BVF, SLU) and Lise-Lotte Fernström (BVF, SLU).

 

Användning:

Cysteine Lactose Electrolyte Deficient (CLED-)  agar är ett icke-inhiberande tillväxtmedium för isolering och differentiering av bakterier, som orsakar urinvägsinfektioner. Eftersom CLED-agar inte innehåller elektrolyter (salter) kan det användas för att förhindra Proteus spp. att svärma.

Mediet innehåller:

  • enzymdigererat gelatin (innehåller aminosyror och peptider)
  • enzymdigererat kasein (innehåller aminosyror och peptider)
  • köttextrakt (innehåller vitaminer samt utgör kol- och kvävekälla)
  • laktos (kolkälla)
  • bromtymolblått (pH-indikator)
  • L-cystine (tillväxtfaktor för cystinberoende koliforma bakterier)
  • agar (gelébildande substans)
  • vatten

Mediets slutliga pH skall vara 7,3.

Övriga kommentarer:

Laktosfermenterare bildar kolonier, som ser gula ut, på CLED agar medan bakterier, som inte fermenterar laktos bildar kolonier, som ser blå ut.

E. coli bildar kolonier, som ser gulaktiga ut, eftersom agarn blir gulaktig.

Proteus spp. bildar kolonier, som ser blåaktiga ut eftersom agarn inte ändrar färg.

Klebsiella spp. bildar extremt mukoida kolonier. Dessa kolonier kan variera i färg från att se gulaktiga ut till ljusblåaktiga. Agarn ändrar färg och blir gulaktig.

 

Uppdaterad: 2019-09-05.


Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet