VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Visa alla odlingsmedia

Blodagar

Blodagarplatta

Användning

Blodagar kan användas för isolering och odling av kräsna eller icke-kräsna bakterier. Blodagarplattorna inkuberas vid olika temperaturer och i olika atmosfärer beroende på vilken bakterie det gäller.

Mediet innehåller:

  • kött extrakt
  • trypton (innehåller aminosyror)
  • NaCl (bidrar till den osmotiska balansen)
  • 5-10% blod (kan komma från t.ex. nötkreatur, får eller hästar)
  • agar (gelébildande substans)

Bakterier kan också differentieras, på basis av deras förmåga att producera hemolysiner, genom odling på blodagar. Hemolysiner är substanser (vanligen enzymer eller poriner), som har förmåga att lysera röda blodkroppar. Hemolysen kommer att ge upphov till en uppklarningszon av blodagarn runt kolonin. Bakterier kan orsaka olika typer av hemolys:

  • α-hemolys, som avser ofullständig uppklarning (grönaktig hemolys).
  • β-hemolys, som avser fullständig uppklarning.
  • Dubbelhemolys hos vissa stafylokocker bestående av en inre α-hemolyszon och en yttre β-hemolys zon (se även nedan).
  • Ingen hemolys, som ibland kallas γ-hemolys, vilket kan förefalla ologiskt.

Övriga kommentarer:

Notera att stafylokockernas α-hemolysin orsakar fullständig hemolys medan deras β-hemolysin orsakar ofullständig hemolys.
Den hemolysinproducerande förmågan kan variera mellan olika stammar av en viss bakterieart.

 

Uppdaterad: 2021-05-20.


Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet