VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Visa alla odlingsmedia

MacConkey-agar

MacConkey-agar

Bilden visar tre plattor med MacConkey-agar. På plattan i bild A har inga bakterier odlats. På plattorna i bilderna B och C har Escherichia coli resp. Proteus vulgaris odlats under inkubering vid 37 °C. Observera färgen på kolonierna, precipitationszonen på plattan i bild B och att P. vulgaris inte svärmar på plattan i bild C, som inte innehåller NaCl. - Klicka på bilden för att förstora den.

Bild: Karl-Erik Johansson (BVF, SLU) och Lise-Lotte Fernström (BVF, SLU)

Användning:

MacConkey-agar är ett selektivt odlings­medium, som används för att odla gram­nega­tiva bakterier och för att skilja på sådana som fermenterar och de som inte fermenterar laktos. Detta medium har visat sig vara använd­bart för identifiering av tarm­­­bakterier. Blå­agar (med laktos) används på en del labora­torier istället för Mac­Con­key-agar.

Mediet innehåller:

 • pepton (enzymatiska nedbrytningsprodukter av djurvävnad eller mjölk, som utgör en källa för näringsämnen)
 • laktos (för att skilja på bakterier som fermenterar och sådana som inte fermenterar laktos)
 • gallsalter (hämmar grampositiva bakterier)
 • kristallviolet (hämmar grampositva bakterier)
 • NaCl (ger osmotisk balans)
 • neutralrött (pH indikator)
 • agar (gelébildande ämne)
 • H2O

 

Slutligt pH på mediet skall vara ca. 7,1. Det finns många varianter av MacConkey agar och t.ex. NaCl kan uteslutas om man inte vill att Proteus spp. ska svärma. Gallsalter och kristallviolet inhiberar de flesta grampositiva bakterier. Neutralrött är färglöst vid pH som är högre än 6,8 och slår om till rött vid pH under 6,8.

 

Övriga kommentarer:

 • Laktosfermenterande bakterier (Escherichia coli, Enterobacter spp. och Klebsiella spp.) bildar kolonier, som ser röda eller skära ut, därför att syra bildas när laktos fermenteras och odlingsmediet ändrar färg. 
 • Icke-laktosfermenterande bakterier (Proteus spp,  Pseudomonas aeruginosa, Salmonella spp och Shigella spp.) bildar kolonier, som ser gulaktiga, vita eller färglösa ut.
 • Vissa gram negativa bakterier såsom bakterier tillhörande familjen Pasteurellaeae. växer inte på MacConkey agar.

Uppdaterad: 2021-10-10.


Senast uppdaterade

Nybloggat

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet