VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Webbkakor ("cookies")

En så kallad "cookie" eller "kaka", är en kort text som från en webbserver lagras i en webbplatsbesökares dator. I de fall vi använder cookies lagrar vi inte någon information om besökarens identitet.

På webbplatsen utnyttjar vi så kallade "sessioner" (PHP Sessions) för att mellanlagra information när besökaren går från en sida till en annan under ett besök. Detta krävs för att vissa funktioner ska fungera, t ex att hålla reda på sökord vid sökningar. Sessionshanteringen kan också användas för besöksstatistik. "Sessionsinformation" kan lagras antingen som cookies eller som en del av en URL (dvs på "adressraden") beroende på vilken typ av webbläsare som används. Den lagras inte "persistent" dvs den försvinner när man stänger av webbläsaren.

Vi använder tjänsten StatCounter för att sammanställa besöksstatistik och den tjänsten nyttjar kakor. På kontaktsidan använder vi funktioner för att reducera mängden spam och en del av dessa funktioner kan använda cookies.

Om du inte kan eller vill använda cookies kan du stänga av cookiefunktionen i din webbläsare. Du kan ändå ta del av huvuddelen av informationen i VetBact men vissa funktioner som t ex kontaktsidan och sökningar kan fungera sämre eller inte alls.

Publicerad: 2019-06-01.


Aktuellt

Klamydiernas taxonomi

Arter inom familjen Chlamydiaceae var tidigare upp­delade i två genus Chlamydia och Chla­my­do­phila. Skillna­derna mel­lan des­sa två genus var dock inte så stora och många forskar­grupper har inte accepterat denna upp­delning. Därför har genus Clamydophila återförts till genus Chlamydia och denna ändring har nu införts i VetBact.

Publicerad 2023-03-15. Läs mer...
Nya namn på bakteriella fyla

Den taxonomiska kategorin fylum har tidigare inte reglerats av International Code of Nomencla­ture of Prokaryotes (ICNP), men nu har man ändrat på det och bestämt att man ska revidera namnen av bakteriella fyla. Alla fyla ska skrivas med kursiv stil (vilket har gjorts på VetBact även tidigare) och ha ändelse -ota.

Publicerad 2023-03-01. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet