VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Nya familjer införda inom ordningen Enterobacterales

Fylogenetiskt för ordningen <i>Enterobacteriales</i>.

Fylogenetiskt träd med vissa arter inom ordningen Enterobacteriales. Arter som berörs av de nya familjenamnen är markerade med röda prickar.

Ordningen Enterobacterales är ett mycket stort taxon, som består av bakterier med skilda egenskaper. Dessa bakterier bildar ett antal distinkta fylogenetiska grupper och för att få dessa grupper att överensstämma med deras taxonomi, har man utöver familjen Enterobacteriaceae infört 6 nya familjer under ordningen Enterobacterales. Dessa nya familjer är: Budviciaceae, Erwiniaceae, Hafniaceae, Morganellaceae, Pectobacteriaceae och Yersiniaceae. Fyra av dessa familjer är representerade på VetBact och de släkten, som är aktuella anges inom parenteser för resp. familj: Erwiniaceae (Pantoea), Hafniaceae (Edwardsiella), Morganellaceae (Morganella och Proteus) samt Yersiniaceae (Serratia och Yersinia). Bakterien Plesiomonas shigelloides har ännu inte tilldelats någon ny familj, men det kommer att ske. Tills vidare står därför denna bakterie som incertae sedis (inserta sedis). Se referens nr. 174 på respektive bakteriesida i VetBact. 

Publicerad: 2022-04-13, uppdaterad: 2022-04-21.


Aktuellt

Nya familjer införda inom ordningen Enterobacterales
Fylogenetiskt för ordningen <i>Enterobacteriales</i>.

Ordningen Enterobacterales (hette tidigare Enterobacteriales) bestod tidigare av bakterier med  olika egenskaper och fylogenetiskt stod dessa bakterier långt ifrån varandra. För att taxonomin ska överensstämma bättre med fylogenin har man därför sorterat in en del av dessa bakterier under 6 nya familjer.

Publicerad 2022-04-13. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet