VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Nya namn på bakteriella fyla

Det finns en senare upplaga (2008) av denna bok.

Reglerna för namngivning av bakterier [International Code of Nomenclature of Prokaryotes (ICNP)] har tidigare inte omfattat den taxonomiska kategorin fylum, men nyligen (februari 2021) har medlemmarna av International Committee on Systematics of Prokaryotes (ICSP) beslutat att så ska ske i fortsättningen. Man har bestämt att alla namn på fyla ska skrivas med kursiv stil (vilket har gjorts på VetBact även tidigare) och ha ändelse -ota. Dessutom ska fylumnamnet vara baserat på ett genus, som ska utgöra nomenklaturtypen. En artikel av Aharon Oren och George M. Garrity med titeln Valid publication of the names of forty-two phyla of prokaryotes har publicerats.

De nya namnen på fyla kommer att läggas in på VetBact, men det kommer att ta lite tid eftersom 277 bakteriesidor ska revideras. Man kommer även i fortsättningen att kunna göra sökningar på de gamla namnen på fyla. 

Nedan följer en lista på de fyla vars namn hittills har ändrats på VetBact. De gamla namnen står inom parenteser:

  • 2023-03-01: (Actinobacteria)  ---> Actinomycetota
  • 2023-03-08: (Firmicutes)  ---> Bacillota
  • 2023-03-08: (Spirochaetes)  ---> Spirochaetota
  • 2023-03-15: (Chlamydiae)  --->  Chlamydiota
  • 2023-03-15: (Bacteroidetes)  --->  Bacteroidota
  • 2023-03-15: (Fusobacteria)  --->  Fusobacteriota
  • 2023-03-15: (Tenericutes)  --->  Mycoplasmatota

 

Publicerad: 2023-03-01, uppdaterad: 2023-03-15.


Aktuellt

Klamydiernas taxonomi

Arter inom familjen Chlamydiaceae var tidigare upp­delade i två genus Chlamydia och Chla­my­do­phila. Skillna­derna mel­lan des­sa två genus var dock inte så stora och många forskar­grupper har inte accepterat denna upp­delning. Därför har genus Clamydophila återförts till genus Chlamydia och denna ändring har nu införts i VetBact.

Publicerad 2023-03-15. Läs mer...
Nya namn på bakteriella fyla

Den taxonomiska kategorin fylum har tidigare inte reglerats av International Code of Nomencla­ture of Prokaryotes (ICNP), men nu har man ändrat på det och bestämt att man ska revidera namnen av bakteriella fyla. Alla fyla ska skrivas med kursiv stil (vilket har gjorts på VetBact även tidigare) och ha ändelse -ota.

Publicerad 2023-03-01. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet