VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis
Kategori: Hemolyserande
Etymologi: Genusnamn: vriden (som en kedja) kock (coccus betyder eg. bär eller korn)

Artepitet: från förlust av mjölksekretion.
Underartepitet: liknar Streptococcus equi.
Betydelse:  [Mycket viktig]   
Alternativa artnamn:S. equisimilis
Taxonomi:
Fylum
Bacillota
Klass
Bacilli
Ordning
Lactobacillales
Familj
Streptococcaceae 
Genus
Streptococcus
Typstam: CCUG 36637 och 36913
Makromorfologi (lukt):
   
Små (ca 1 mm i diameter) halvgenomskinliga kolonier efter 24 timmars inkubering vid 37 °C på blodagar. Ger (klar) beta-hemolys på nötblodagar.
Mikromorfologi: Orörliga kocker i kedjor
Gram +/Gram -:G+
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:-/-
Andra enzymer: Eskulinas v, hippurikas v
Biokemiska tester: Voges-Proskauer -
Fermentation av kolhydrater:
D-glucose
+
lactose
v
maltose
+
L-rhamnose
?
sucrose
+
L-arabinose
-
cellobiose
?
D-mannitol
-
salicin
?
trehalose
+
glycerol
v
inulin
-
raffinose
-
D-sorbitol
-
starch
+
Övriga kolhydrater: Amygdalin ?, ribos +.
Spec. egenskaper:
Specialmedia:
Streptococcus dysgalactiae  
Sjukdom:Abscess, endometrit, mastit, septikemi, luftvägsinfektioner
Värddjur: Häst, gris
Sjukdomsbild:
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_012891 GGS_124 2 106 340 1l + 0 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AJ319643 ATCC 35666 1 458 

Taxonomi/fylogeni:
 
Cirka 100 arter har beskrivit inom genus Streptococcus. Många arter inom genus Enterococcus har tidigare klassificerats som streptokocker och de är alltså närbesläktade. S. dysgalactiae är nära besläktad med S. agalactiae.
Kommentar:Tillhör Lancefield's grupp A, C, G eller L streptokocker.
Uppdaterad:2023-03-08

Aktuellt

Nya namn på bakteriella fyla

Den taxonomiska kategorin fylum har tidigare inte reglerats av International Code of Nomencla­ture of Prokaryotes (ICNP), men nu har man ändrat på det och bestämt att man ska revidera namnen av bakteriella fyla. Alla fyla ska skrivas med kursiv stil (vilket har gjorts på VetBact även tidigare) och ha ändelse -ota.

Publicerad 2023-03-01. Läs mer...
Klamydiernas taxonomi

Arter inom familjen Chlamydiaceae var tidigare upp­delade i två genus Chlamydia och Chla­my­do­phila. Skillna­derna mel­lan des­sa två genus var dock inte så stora och många forskar­grupper har inte accepterat denna upp­delning. Därför har genus Clamydophila återförts till genus Chlamydia och denna ändring har nu införts i VetBact.

Publicerad 2023-03-15. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet