VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis
Kategori: Hemolyserande
Etymologi: Genusnamn: vriden (som en kedja) kock (coccus betyder eg. bär eller korn)

Artepitet: från förlust av mjölksekretion.
Underartepitet: liknar Streptococcus equi.
Betydelse:  [Mycket viktig]   
Alternativa artnamn:S. equisimilis
Taxonomi:
Fylum
Bacillota
Klass
Bacilli
Ordning
Lactobacillales
Familj
Streptococcaceae 
Genus
Streptococcus
Typstam: CCUG 36637 och 36913
Makromorfologi (lukt):
   
Små (ca 1 mm i diameter) halvgenomskinliga kolonier efter 24 timmars inkubering vid 37 °C på blodagar. Ger (klar) beta-hemolys på nötblodagar.
Mikromorfologi: Orörliga kocker i kedjor
Gram +/Gram -:G+
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:-/-
Andra enzymer: Eskulinas v, hippurikas v
Biokemiska tester: Voges-Proskauer -
Fermentation av kolhydrater:
D-glucose
+
lactose
v
maltose
+
L-rhamnose
?
sucrose
+
L-arabinose
-
cellobiose
?
D-mannitol
-
salicin
?
trehalose
+
glycerol
v
inulin
-
raffinose
-
D-sorbitol
-
starch
+
Övriga kolhydrater: Amygdalin ?, ribos +.
Spec. egenskaper:
Specialmedia:
Streptococcus dysgalactiae  
Sjukdom:
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
HästLuftvägsinfektion, absesser (bölder), mastit (juverinflammation), endometrit, (inflammation i livmoderslemhinnan)Hosta, näsflöde, ökat seröst flöde
GrisArtrit (ledinflammation), endocardit (inflammation i hjärtklaffarna) och meningit (hjärnhinneinflammation)Opportunist, drabbar framförallt grisar i 1-3 v ålder, hälta, svullna leder, feber, minskad aptit
MänniskaFaryngit (inflammation i svalget), hud- och mjukdelsinfektioner, cellulit och allvarliga invasiva infektioner (äldre personer)Inflammation i ett flertal olika typer av vävnader
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_012891 GGS_124 2 106 340 1l + 0 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AJ319643 ATCC 35666 1 458 

Taxonomi/fylogeni:
 
Cirka 100 arter har beskrivit inom genus Streptococcus. Många arter inom genus Enterococcus har tidigare klassificerats som streptokocker och de är alltså närbesläktade. S. dysgalactiae är nära besläktad med S. agalactiae.
Kommentar:Tillhör Lancefield's grupp A, C, G eller L streptokocker.
Uppdaterad:2023-08-11

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg


Sveriges lantbruksuniversitet