VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Brachyspira intermedia
Kategorier: Hemolyserande; rörliga
Etymologi: Genusnamn: kort spiral
Artepitet: intermediär (syftar på att den verkar ligga mellan B. hyodysenteriae och B. innocens i släktskap).
Betydelse:  [Viktig]   
Alternativa artnamn:Serpulina intermedia
Taxonomi:
Fylum
Spirochaetes
Klass
Spirochaetia
Ordning
Spirochaetales
Familj
Brachyspiraceae 
Genus
Brachyspira
Typstam: PWS/A = ATCC 51140.
Makromorfologi (lukt):
 
Bildar små oregelbundna kolonier (0,1-1 mm i diameter), som lätt flyter ut på plattan (bakterierna "svärmar"). Ger svag hemolys på blodagar.
Mikromorfologi:
 
Är tunna, spiralformade och rörliga. Har 24-28 periplasmatiska flageller (= endoflageller eller axialfilament) per cell.
Gram +/Gram -:G- (Uppträder som G-, men har en annan typ av cellvägg).
Metabolism: Anaeroba, men syretoleranta.
Katalas/Oxidas:
Andra enzymer: Tryptofanas +/-, hippurikas -, α-galaktosidas -, β-glukosidas +
Fermentation av kolhydrater: D-ribos -
Spec. egenskaper:
Sjukdom:Tarmsjukdom på höns
Värddjur: Gris, höns
Sjukdomsbild:
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
CP002874 PWS/AT 3 304 788  

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
U23033 PWS/AT 1458 

Taxonomi/fylogeni:
 
Man har beskrivit 7 arter inom släktet Brachyspira, som har officiellt godkända namn. Ytterligare ca 10 arter finns rapporterade, men namnen har inte blivit godkända. Några av dessa arter finns med i de fylogenetiska träden och deras artnamn skrivs inom citationstecken (se Fig. 97:5 och 6). Alla arter inom släktet Brachyspira är mycket närbesläktade, men "B. corvi", B. aalborgi och B. pilosicoli avviker significant från övriga arter.
Kommentar:ger produktionsstörningar hos höns
Referens(er): Nr 18, 64, 69, 92
Länk: The Swedish Brachyspira, Leptospira and Treponema Group
Uppdaterad:2020-01-23

Aktuellt

Nya familjer införda inom ordningen Enterobacterales
Fylogenetiskt för ordningen <i>Enterobacteriales</i>.

Ordningen Enterobacterales (hette tidigare Enterobacteriales) bestod tidigare av bakterier med  olika egenskaper och fylogenetiskt stod dessa bakterier långt ifrån varandra. För att taxonomin ska överensstämma bättre med fylogenin har man därför sorterat in en del av dessa bakterier under 6 nya familjer.

Publicerad 2022-04-13. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet