Art/Underart: Staphylococcus pseudintermedius
Kategori: Hemolyserande
Etymologi: Genusnamn: Vindruvsklase-liknande kocker (coccus betyder korn eller bär)
Artepitet: syftar på att den liknar S. intermedius.
Betydelse:  [Mycket viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Bacillota
Klass
Bacilli
Ordning
Bacillales
Familj
Staphylococcaceae 
Genus
Staphylococcus
Typstam: LMG 22219 = CCUG 49543
Makromorfologi (lukt):
Staphylococcus pseudintermedius  Staphylococcus pseudintermedius  
Små rund,gråvita och opaka kolonier (1-2 mm i diameter) med jämn kant. Ger ofta en dubbel hemolyszon på blodagar [klar (fullständig) smal inre zon och bred grumlig (partiell) yttre zon].

Den fullständiga hemolysen orsakas hos Staphylococcus spp. av ett α-hemolysin och den partiella hemolysen av ett β-hemolysin. Jfr. Streptococcus spp.

Mikromorfologi:
Staphylococcus pseudintermedius  
Kocker (0,5-1,5 µm i diameter), arrangerade i grupper
Gram +/Gram -:G+
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:+/-
Andra enzymer: DNas +, eskulinas - koagulas +, och ureas +
Biokemiska tester: Voges-Proskauer +
Fermentation av kolhydrater:

Staphylococcus pseudintermedius   
D-glucose
+
lactose
+
maltose
+
L-rhamnose
-
sucrose
+
L-arabinose
-
cellobiose
-
D-mannitol
w
salicin
-
trehalose
+
glycerol
w
inulin
-
raffinose
-
D-sorbitol
-
starch
-
Kommentarer: Maltos är dock negativ eller ev. svagt positiv under aeroba betingelser på agarplatta (se Fig. 135:5).
Andra kolhydrater: D-xylos -.
Spec. egenskaper:
Specialmedia:
Staphylococcus pseudintermedius  Staphylococcus pseudintermedius  
S. pseudintermedius är en laktosfermenterare, vilket man lätt kan se på både blåagar och CLED-agar.
Sjukdom:
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
Hund, kattHud-, öron-, sårinfektion och mastit (juverinflammation)Opportunist, ingår i normalfloran hos hund. Vanligaste orsaken till hud och sårinfektion hos hund, mindre vanlig hos katt
Hund, kattUrinvägsinfektion, endometrit (livmoderinflammation),Polyuri (kissar ofta) och polydipsi (dricker ofta)
Andra djurslag inkl människaHud- och sårinfektionRelativt ovanligt hos andra djurslag än hund och katt
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
CP002478 ED99 2 572 216 1c + 1c 
Minst två stammar har sekvenserats. Plasmider har ej rapporterats.

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperonSekvenslikhet
AJ780976 (T) 1512 100% 

Taxonomi/fylogeni:
Staphylococcus pseudintermedius  
Cirka 70 arter och underarter har beskrivits inom släktet Staphylococcus. S. pseudintermedius är nära besläktad med S. intermedius, S. delphini och S. schleiferi.
Kommentar:S. pseudintermedius är koagulas-positiv och kan därför förväxlas med fr.a. S. intermedius, men även med S. aureus. Blåagar med maltos används för differentiering av S. aureus och S. pseudintermedius (se ovan).
Referens(er): Nr 56
Uppdaterad:2023-03-08

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet