VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Brachyspira aalborgi
Kategorier: Hemolyserande; rörliga; huvudsakligen av humanmedicinskt intresse
Etymologi: Genusnamn: kort spiral
Artepitet: från Aalborg
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Spirochaetes
Klass
Spirochaetia
Ordning
Spirochaetales
Familj
Brachyspiraceae 
Genus
Brachyspira
Typstam: 513A
Makromorfologi (lukt): Svag hemolys på blodagar.
Mikromorfologi: Är tunna (0,2 x 1,7-6 µm), spiralformade och rörliga. Har 8-10 periplasmatiska flageller (endoflageller eller axialfilament) per cell.
Gram +/Gram -:G- (Uppträder som G-, men har en annan typ av cellvägg).
Metabolism: Anaeroba, men syretoleranta.
Katalas/Oxidas:
Andra enzymer: Tryptofanas -, α-galaktosidas -, β-glukosidas -
Spec. egenskaper:
Sjukdom:Human intestinal spiroketos (HIS).
Värddjur: Människa
Sjukdomsbild: Kronisk diarré, blödningar och smärta.
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
Z22781 (T) 1450  

Taxonomi/fylogeni:
 
Man har beskrivit 7 arter inom släktet Brachyspira, som har officiellt godkända namn. Ytterligare ca 10 arter finns rapporterade, men namnen har inte blivit godkända. Några av dessa arter finns med i de fylogenetiska träden och deras artnamn skrivs inom citationstecken (se Fig. 97:5 och 6). Alla arter inom släktet Brachyspira är mycket närbesläktade, men "B. corvi", B. aalborgi och B. pilosicoli avviker significant från övriga arter.
Uppdaterad:2020-11-05

Aktuellt

Nya familjer införda inom ordningen Enterobacterales
Fylogenetiskt för ordningen <i>Enterobacteriales</i>.

Ordningen Enterobacterales (hette tidigare Enterobacteriales) bestod tidigare av bakterier med  olika egenskaper och fylogenetiskt stod dessa bakterier långt ifrån varandra. För att taxonomin ska överensstämma bättre med fylogenin har man därför sorterat in en del av dessa bakterier under 6 nya familjer.

Publicerad 2022-04-13. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet