VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Brachyspira aalborgi
Kategorier: Hemolyserande; rörliga; huvudsakligen av humanmedicinskt intresse
Etymologi: Genusnamn: kort spiral
Artepitet: från Aalborg
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Spirochaetota
Klass
Spirochaetia
Ordning
Brachyspirales
Familj
Brachyspiraceae 
Genus
Brachyspira
Typstam: 513A
Makromorfologi (lukt): Svag hemolys på blodagar.
Mikromorfologi: Är tunna (0,2 x 1,7-6 µm), spiralformade och rörliga. Har 8-10 periplasmatiska flageller (endoflageller eller axialfilament) per cell.
Gram +/Gram -:G- (Uppträder som G-, men har en annan typ av cellvägg).
Metabolism: Anaeroba, men syretoleranta.
Katalas/Oxidas:
Andra enzymer: Tryptofanas -, α-galaktosidas -, β-glukosidas -
Spec. egenskaper:
Sjukdom:Human intestinal spiroketos (HIS).
Värddjur: Människa
Sjukdomsbild: Kronisk diarré, blödningar och smärta.
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
Z22781 (T) 1450  

Taxonomi/fylogeni:
 
Man har beskrivit 7 arter inom släktet Brachyspira, som har officiellt godkända namn. Ytterligare ca 10 arter finns rapporterade, men namnen har inte blivit godkända. Några av dessa arter finns med i de fylogenetiska träden och deras artnamn skrivs inom citationstecken (se Fig. 97:5 och 6). Alla arter inom släktet Brachyspira är mycket närbesläktade, men "B. corvi", B. aalborgi och B. pilosicoli avviker significant från övriga arter.
Uppdaterad:2023-03-08

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg


Sveriges lantbruksuniversitet