VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Listeria ivanovii subsp. ivanovii
Kategorier: Hemolyserande; rörliga
Etymologi: Genusnamn: uppkallad efter den engelske kirurgen Lord Lister.
Artepitet: uppkallad efter den bulgariske mikrobiologen Ivan Ivanov.
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Firmicutes
Klass
Bacilli
Ordning
Bacillales
Familj
Listeriaceae 
Genus
Listeria
Typstam: SLCC 2379 = ATCC 19119
Makromorfologi (lukt): Små (0,5-1,5 mm i diam.) grå-blå kolonier med hemolyszon på blodagar.
Mikromorfologi: Korta (0,4-0,5 x 0,5-2 µm) och rörliga stavar. L. ivanovii uppvisar aktin-baserad rörlighet (se referenserna 154 och 155 nedan).
Gram +/Gram -:G+
Metabolism: Fakultativt anaerob.
Katalas/Oxidas:+/-
Andra enzymer: Eskulinas +, hippurikas +, tryptofanas -, ureas -.
Biokemiska tester: Metylrött +, Voges-Proskauer +.
Fermentation av kolhydrater:
D-glucoselactosemaltoseL-rhamnosesucrose
++?-v
L-arabinosecellobioseD-mannitolsalicintrehalose
v?-?+
glycerolinulinraffinoseD-sorbitolstarch
+??--
Andra kolhydrater: Galaktos v, ribos +, xylose +.
Spec. egenskaper:
Sjukdom:Kastning och dödfödsel.
Värddjur: Får och nötkreatur.
Sjukdomsbild:
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
FR687253.1 PAM 55 2 928 879 1c + 0 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AJ549930 CLIP12510 1450 

Taxonomi/fylogeni:
 
Finns 21 arter och underarter beskrivna inom genuset och speciellt Listeria ivanovii, L. innocua och L. monocytogenes är mycket närbesläktade.
Referens(er): Nr 154, 155
Uppdaterad:2020-10-19

Aktuellt

Nya familjer införda inom ordningen Enterobacterales
Fylogenetiskt för ordningen <i>Enterobacteriales</i>.

Ordningen Enterobacterales (hette tidigare Enterobacteriales) bestod tidigare av bakterier med  olika egenskaper och fylogenetiskt stod dessa bakterier långt ifrån varandra. För att taxonomin ska överensstämma bättre med fylogenin har man därför sorterat in en del av dessa bakterier under 6 nya familjer.

Publicerad 2022-04-13. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet