Art/Underart: Listeria ivanovii subsp. ivanovii
Kategorier: Hemolyserande; rörliga
Etymologi: Genusnamn: uppkallad efter den engelske kirurgen Lord Lister.
Artepitet: uppkallad efter den bulgariske mikrobiologen Ivan Ivanov.
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Bacillota
Klass
Bacilli
Ordning
Bacillales
Familj
Listeriaceae 
Genus
Listeria
Typstam: SLCC 2379 = ATCC 19119
Makromorfologi (lukt): Små (0,5-1,5 mm i diam.) grå-blå kolonier med hemolyszon på blodagar.
Mikromorfologi: Korta (0,4-0,5 x 0,5-2 µm) och rörliga stavar. L. ivanovii uppvisar aktin-baserad rörlighet (se referenserna 154 och 155 nedan).
Gram +/Gram -:G+
Metabolism: Fakultativt anaerob.
Katalas/Oxidas:+/-
Andra enzymer: Eskulinas +, hippurikas +, tryptofanas -, ureas -.
Biokemiska tester: Metylrött +, Voges-Proskauer +.
Fermentation av kolhydrater:
D-glucose
+
lactose
+
maltose
?
L-rhamnose
-
sucrose
v
L-arabinose
v
cellobiose
?
D-mannitol
-
salicin
?
trehalose
+
glycerol
+
inulin
?
raffinose
?
D-sorbitol
-
starch
-
Andra kolhydrater: Galaktos v, ribos +, xylose +.
Spec. egenskaper:
Specialmedia:
Sjukdom:Kastning och dödfödsel.
Värddjur: Får och nötkreatur.
Sjukdomsbild:
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
FR687253.1 PAM 55 2 928 879 1c + 0 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AJ549930 CLIP12510 1450 

Taxonomi/fylogeni:
Listeria ivanovii  
Finns 21 arter och underarter beskrivna inom genuset och speciellt Listeria ivanovii, L. innocua och L. monocytogenes är mycket närbesläktade.
Referens(er): Nr 154, 155
Uppdaterad:2023-03-08

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet