Art/Underart: Corynebacterium kutscheri
Kategori: Hemolyserande
Etymologi: Genus namn: klubbformad bakterie (bacterium betyder eg. liten stav).
Artepitet: uppkallad efter Kutscher, som först beskrev paratuberkulos hos möss år 1894.
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Actinomycetota
Klass
Actinomycetia
Ordning
Mycobacteriales
Familj
Corynebacteriaceae 
Genus
Corynebacterium
Typstam: ATCC 15677 = CCUG 27535 = NCTC 11138.
Makromorfologi (lukt):
Corynebacterium kutscheri  
Små gulaktiga eller gråvita kolonier (0,1-0,3 mm i diameter). En del stammar ger hemolys på blodagar.
Mikromorfologi: Orörliga och pleomorfa (kockoida) stavar
Gram +/Gram -:G+
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:+/-
Andra enzymer: Eskulinas -, hippurikas +, ureas +.
Biokemiska tester: Metylrött -.
Fermentation av kolhydrater:
D-glucose
+
lactose
-
maltose
+
L-rhamnose
-
sucrose
+
L-arabinose
-
cellobiose
?
D-mannitol
?
salicin
+
trehalose
v
glycerol
?
inulin
?
raffinose
-
D-sorbitol
?
starch
+
Fruktos +, mannos +, xylos -.
Spec. egenskaper:
Specialmedia:
Sjukdom:Abscesser i lunga, lymfknutor, lever och njure.
Värddjur: Råtta och mus.
Sjukdomsbild: Ytliga abscesser, caseopurulent foci i levern, lungorna och lymfkörtlar.
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
D37802 (T) 1338  

Taxonomi/fylogeni:
Corynebacterium kutscheri  
176 arter och 13 underarter finns beskrivna inom släktet Corynebacterium. Alla namn har dock inte godkänts än och vissa arter har placerats inom ett annat släkte. Släktet Corynebacterium är närmast besläktade med släktena Mycobacterium, Nocardia, Rhodococcus och Crossiella.
Uppdaterad:2023-03-02

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet