VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Riemerella anatipestifer
Kategori: Hemolyserande
Etymologi: Genusnamn: uppkallad efter Riemer, som först beskrev infektioner av Riemerella anatipestifer hos gäss år 1904.
Artnamn: medför förstörelse av ankor.
Betydelse:Är på grund av hög dölighet ekonomiskt betydelsefull i länder som har stor ankproduktion. Sjukdomen ej påvisad i Sverige.
  [Mindre viktig]   
Alternativa artnamn:Moraxella anatipestifer, Pasteurella anatipestifer.
Taxonomi:
Fylum
Bacteroidetes
Klass
Flavobacteriia
Ordning
Flavobacteriales
Familj
Flavobacteriaceae 
Genus
Riemerella
Typstam: LMG 11054 = ATCC 11845 = CCUG 14215 = CCUG 21370 = NCTC 11014
Makromorfologi (lukt): Bildar små konvexa smöriga och genomskinliga kolonier (1-2 mm i diameter). Vissa stammar ger hemolys på blodagar.
Mikromorfologi: Tunna stavar (0,2-0,4 x 1-5 µm), som uppträder enskilt eller i par. Är ibland filamentösa.
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Mikroaerofil
Katalas/Oxidas:+/+
Andra enzymer: Gelatinas +, hippurikas +, tryptofanas -, ureas V
Fermentation av kolhydrater: Glukos -
Spec. egenskaper:
Sjukdom:Infektiös polyserosit
Värddjur: Anka (samt gås, kalkon och fasan)
Sjukdomsbild: Näsflöde, mild hosta och nysningar, ofrivilliga skakningar av hals och huvud, samt störningar i rörelsemönstret.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
CP002346 DSM 15868 2 155 121 1c + 0 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperonSekvenslikhet
U60101 ATCC 11845T 1 386 100% 

Taxonomi/fylogeni:
 
Två arter har beskrivits inom släktet Riemerella, som är närmast besläktat med släktena Bergeyella och Chryseobacterium.Släktet Riemerella är också relativt närbesläktat med släktet Flavobacterium, som liksom släktet Riemerella tillhör familjen Flavobacteriaceae.
Uppdaterad:2017-11-09

Aktuellt

Nya familjer införda inom ordningen Enterobacterales
Fylogenetiskt för ordningen <i>Enterobacteriales</i>.

Ordningen Enterobacterales (hette tidigare Enterobacteriales) bestod tidigare av bakterier med  olika egenskaper och fylogenetiskt stod dessa bakterier långt ifrån varandra. För att taxonomin ska överensstämma bättre med fylogenin har man därför sorterat in en del av dessa bakterier under 6 nya familjer.

Publicerad 2022-04-13. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet