VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Paenibacillus larvae
Kategorier: Hemolyserande; sporbildande; rörliga
Etymologi: Genusnamn: Nästan en Bacillus sp.
Artepitet: från larv.
Betydelse:Amerikansk yngelröta är vanlig i USA, men förekommer även i Sverige, Finland och andra länder i Europa. Sjukdomen kan orsaka betydande ekonomiska förluster för biodlare, där den förekommer.
  [Viktig]   
Alternativa artnamn:Paenibacillus larvae subsp. larvae och P. larvae subsp. pulvifaciens har nu sammanförts till en art.
Taxonomi:
Fylum
Bacillota
Klass
Bacilli
Ordning
Bacillales
Familj
Paenibacillaceae 
Genus
Paenibacillus
Typstam: ATCC 9545 = CCUG 28515.
Makromorfologi (lukt): Bildar oftast gråvita kolonier med diffusa kanter. Det finns dock stammar, som bildar orangepigmenterade kolonier. Vissa av dessa (genotyp ERIC 3) ger en klar hemolyszon på blodagar.
Mikromorfologi:
 
Stavformad och rörlig sporbildare (0,5-0,8 x 2,5-5,0 µm), Har peritrika flageller.
Gram +/Gram -:G+, men svåra att gram-färga.
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:(-)/?
Andra enzymer: Eskulinas +, tryptofanas +, ureas -
Biokemiska tester: Citrat -, har blandad syra-fermentation (Voges-Proskauer +)
Fermentation av kolhydrater:
D-glucose
+
lactose
?
maltose
?
L-rhamnose
?
sucrose
?
L-arabinose
-
cellobiose
+
D-mannitol
-
salicin
+
trehalose
?
glycerol
+
inulin
?
raffinose
+
D-sorbitol
-
starch
?
Andra kolhydrater: Adonitol -, galaktos.
Spec. egenskaper:
Sjukdom:Amerikansk yngelröta.
Värddjur: Honungsbi (Apis mellifera)
Sjukdomsbild: Onormalt mycket döda larver (även i täckta celler). Döda larver bildar en brun viskös rest i cellen, som kan dras ut med en tändsticka till en lång tråd. I dessa rester finns stora mängder bakteriesporer och kan lukta mycket illa.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
CP003355 04-310 (= DSM 25430) 4 046 337 1c + 1c 
Minst tre stammar finns sekvenserade och de har 0-1 cirkulära plasmider.

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
X60619 ATCC 9545T 1425 

Taxonomi/fylogeni:
 
Cirka 75 arter och underarter har beskrivits inom släktet Paenibacillus. Många av dem betraktades tidigare som tillhörande släktet Bacillus.
Bestämmelser: Vid misstanke om amerikansk yngelröta (AFB) måste enligt svensk lag, en anmälan göras till bitillsynsmannen eller länsstyrelsen. AFB är upptagen på OIEs B-lista över viktiga djursjukdomar.
Kommentar:Jfr. Melisococcus plutonius, som orsaker europeisk yngelröta.
Referens(er): Nr 97, 128, 137
Länk: Amerikansk yngelröta - biologi, diagnos och bekämpning
Uppdaterad:2023-03-08

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg


Sveriges lantbruksuniversitet