Art/Underart: Streptococcus pyogenes
Kategorier: Hemolyserande; huvudsakligen av humanmedicinskt intresse
Etymologi: Genusnamn: vriden (som en kedja) kock (coccus betyder eg. bär eller korn)
Artepitet: varproducerande
Betydelse:  [Mycket viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Bacillota
Klass
Bacilli
Ordning
Lactobacillales
Familj
Streptococcaceae 
Genus
Streptococcus
Typstam: ATCC 12344 = CCUG 4207 och 12701 = NCTC 8198.
Makromorfologi (lukt): Små (ca 1 mm i diameter) halvgenomskinliga kolonier efter 24 timmars inkubering vid 37 °C på blodagar. Ger (klar) beta-hemolys på blodagar.
Mikromorfologi: Orörliga kocker (0,5-1,0 µm i diameter) i korta kedjor. Uppträder också parvis.
Gram +/Gram -:G+
Metabolism: Syretolerant
Katalas/Oxidas:-/-
Andra enzymer: Eskulinas v, hippurikas -, Koagulas -, uraes -
Biokemiska tester: Voges-Proskauer -
Fermentation av kolhydrater:
D-glucose
+
lactose
+
maltose
+
L-rhamnose
?
sucrose
+
L-arabinose
-
cellobiose
?
D-mannitol
-
salicin
+
trehalose
+
glycerol
?
inulin
-
raffinose
-
D-sorbitol
-
starch
?
Andra kolhydrater: amygdalin -, ribos -
Spec. egenskaper: Optimal tillväxttemperatur: 37 °C.
Specialmedia:
Sjukdom:Halsfluss, scharlakansfeber, impetigo (= svinkoppor) mm på människa. Kan ge mastit på nötkreatur.
Värddjur: Människa, (nötkreatur)
Sjukdomsbild:
Virulensfaktorer: Kapsel (bestående av hyaluronsyra), invasiner,toxiner mm.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_006086 M6 MGAS10394 1 899 877  

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AB002521 ATCC 12344T 1 393 

Taxonomi/fylogeni:
Streptococcus pyogenes  
Cirka 100 arter har beskrivit inom genus Streptococcus. Många arter inom genus Enterococcus har tidigare klassificerats som streptokocker och de är alltså närbesläktade. S. pyogenes är nära besläktad med S. canis.
Kommentar:Tillhör Lancefield's grupp A streptokocker.
Vissa speciellt aggresiva stammar av S. pyogenes kallas i kvällspressen ibland för "mördarbakterier".
Staphylococcus aureus orsakar också impetigo hos människa.
Uppdaterad:2023-03-08

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet