VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Streptococcus devriesei
Kategori: Hemolyserande
Etymologi: Genus name: twisted (lika a chain) cocci (coccus means a grain or a berry and referrs to any sherical microorganism)
Artepitet: för att hedra den belgiska mikrobiologen Luc A. Devriese, som har arbetat med streptokockernas taxonomi
Betydelse:Karies hos häst har i Sverige blivit något vanligare under senare år
  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Bacillota
Klass
Bacilli
Ordning
Lactobacillales
Familj
Streptococcaceae 
Genus
Streptococcus
Typstam: CCUG 47155
Makromorfologi (lukt): Små hemolyserande kolonier (0,5-1 mm i diameter) efter 24 timmars inkubering vid 37 °C på blodagar.
Mikromorfologi: Enstaka orörliga kocker, som även kan förekomma i par eller korta kedjor.
Gram +/Gram -:G+
Katalas/Oxidas:-/
Andra enzymer: Hippurikas +, ureas -
Biokemiska tester: Voges-Proskaur +
Fermentation av kolhydrater:
D-glucose
+
lactose
+
maltose
+
L-rhamnose
-
sucrose
+
L-arabinose
-
cellobiose
+
D-mannitol
+
salicin
+
trehalose
+
glycerol
-
inulin
+
raffinose
+
D-sorbitol
v
starch
?
Andra kolhydrater: Amygdalin +, mellibios +, ribos -.
Spec. egenskaper:
Sjukdom:Karies
Värddjur: Häst
Sjukdomsbild:
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AJ564067 CCUG 47156T? 1 439  

Taxonomi/fylogeni:
 
Cirka 100 arter har beskrivit inom genus Streptococcus. Många arter inom genus Enterococcus har tidigare klassificerats som streptokocker och de är alltså närbesläktade. S. devriesei är besläktad med S. equi.
Kommentar:Karies hos häst anses av vissa forskare vara orsakad av (bl.a.) S. devriesei
Referens(er): Nr 129, 130
Uppdaterad:2023-03-08

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg


Sveriges lantbruksuniversitet