Art/Underart: Staphylococcus aureus subsp. anaerobius
Kategori: Hemolyserande
Etymologi: Genusnamn: Vindruvsklase-liknande kocker (coccus betyder korn eller bär)
Artepitet: gyllene
Underartepitet: lever inte i luft (d.v.s. anaerob)
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Bacillota
Klass
Bacilli
Ordning
Bacillales
Familj
Staphylococcaceae 
Genus
Staphylococcus
Typstam: MVF-7 = ATCC 35844 = CCUG 37246.
Makromorfologi (lukt): Ger hemolys på blodagar. Producerar ej pigment.
Mikromorfologi: Orörliga kocker (0,8-1,0 µm i diameter), som uppträder i par eller enskilda.
Gram +/Gram -:G+
Metabolism: Anaerob
Katalas/Oxidas:-/-
Andra enzymer: Koagulas +, DNas +
Fermentation av kolhydrater:
D-glucose
+
lactose
-
maltose
+
L-rhamnose
-
sucrose
+
L-arabinose
-
cellobiose
-
D-mannitol
-
salicin
-
trehalose
-
glycerol
-
inulin
-
raffinose
-
D-sorbitol
-
starch
?
Andra kolhydrater: galaktos -, mannos -.
Spec. egenskaper:
Specialmedia:
Sjukdom:"Abscessjukdom" hos får och get. Septikemi har rapporterats hos människa.
Värddjur: Får, get och människa
Sjukdomsbild: Abscesser i ytliga lymfknutor
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
D83355 ATCC 35844T 1 476  

Taxonomi/fylogeni:
Staphylococcus aureus  
Cirka 70 arter och underarter har beskrivits inom släktet Staphylococcus. S. aureus subsp. anaerobius är, som namnet antyder, mycket nära besläktad med S. aureus subsp. aureus.
Kommentar:Har mutationer i katA och katB generna, som resulterar i icke-funktionella katalas
Referens(er): Nr 91
Uppdaterad:2023-03-08

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet