VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Staphylococcus aureus subsp. anaerobius
Kategori: Hemolyserande
Etymologi: Genusnamn: Vindruvsklase-liknande kocker (coccus betyder korn eller bär)
Artepitet: gyllene
Underartepitet: lever inte i luft (d.v.s. anaerob)
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Firmicutes
Klass
Bacilli
Ordning
Bacillales
Familj
Staphylococcaceae 
Genus
Staphylococcus
Typstam: MVF-7 = ATCC 35844 = CCUG 37246.
Makromorfologi (lukt): Ger hemolys på blodagar. Producerar ej pigment.
Mikromorfologi: Orörliga kocker (0,8-1,0 µm i diameter), som uppträder i par eller enskilda.
Gram +/Gram -:G+
Metabolism: Anaerob
Katalas/Oxidas:-/-
Andra enzymer: Koagulas +, DNas +
Fermentation av kolhydrater:
D-glucoselactosemaltoseL-rhamnosesucrose
+-+-+
L-arabinosecellobioseD-mannitolsalicintrehalose
-----
glycerolinulinraffinoseD-sorbitolstarch
----?
Andra kolhydrater: galaktos -, mannos -.
Spec. egenskaper:
Sjukdom:"Abscessjukdom" hos får och get. Septikemi har rapporterats hos människa.
Värddjur: Får, get och människa
Sjukdomsbild: Abscesser i ytliga lymfknutor
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
D83355 ATCC 35844T 1 476  

Taxonomi/fylogeni:
 
Cirka 70 arter och underarter har beskrivits inom släktet Staphylococcus. S. aureus subsp. anaerobius är, som namnet antyder, mycket nära besläktad med S. aureus subsp. aureus.
Kommentar:Har mutationer i katA och katB generna, som resulterar i icke-funktionella katalas
Referens(er): Nr 91
Uppdaterad:2015-11-27

Aktuellt

Nya familjer införda inom ordningen Enterobacterales
Fylogenetiskt för ordningen <i>Enterobacteriales</i>.

Ordningen Enterobacterales (hette tidigare Enterobacteriales) bestod tidigare av bakterier med  olika egenskaper och fylogenetiskt stod dessa bakterier långt ifrån varandra. För att taxonomin ska överensstämma bättre med fylogenin har man därför sorterat in en del av dessa bakterier under 6 nya familjer.

Publicerad 2022-04-13. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet