VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Treponema pedis
Kategorier: Hemolyserande; rörliga
Etymologi: Genusnamn: tråd, som skruvar sig
Artepitet: från foten
Betydelse:  [Viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Spirochaetota
Klass
Spirochaetia
Ordning
Spirochaetales
Familj
Treponemataceae 
Genus
Treponema
Typstam: T3552B = DSM 18691 = NCTC 13403
Makromorfologi (lukt):
   
Efter 11 dagar på FAA-plattor med 10 % blod är kolonierna 0,5-2,0 mm i diameter, platta, hemolyserande med metallglans
Mikromorfologi: Tunna, spiralformade (0,2-0,3 x 5-16 µm) och rörliga celler med 4-10 vindlingar. Varje cell har sex periplasmatiska flageller där tre st utgår från varje ända och de överlappar i mitten av cellen. Detta brukar anges som ett 3:6:3 flagellmönster.
Gram +/Gram -:G -
Metabolism: Anaerob
Katalas/Oxidas:
Spec. egenskaper:
Sjukdom:Smittsamt klöveksem (nötkreatur), öronnekros och bogsår (gris). Bakterien har också isolerats från gingiva (tandkött) hos gris.
Värddjur: Nötkreatur, gris, får
Sjukdomsbild:
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)GenomRef.
CP004120 T A4 2 889 325 1c + 0 Nr 120

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
EF061268 T3552BT 1 417 

Taxonomi/fylogeni:
 
Ca 30 olika arter har beskrivits inom släktet Treponema. Det finns olika uppfattning bland forskare om vilka arter, som ska betraktas som egna arter eller endast underarter av en viss art. Vissa forskare anser t.ex att underarterna T. pallidum subsp. pallidum och T. pallidum subsp. pertenue ska betraktas som egna arter, trots att de är fylogenetiskt mycket närbesläktade. Se det fylogenetiska trädet (Fig. 188:3).
Uppdaterad:2023-03-08

Aktuellt

Nya namn på bakteriella fyla

Den taxonomiska kategorin fylum har tidigare inte reglerats av International Code of Nomencla­ture of Prokaryotes (ICNP), men nu har man ändrat på det och bestämt att man ska revidera namnen av bakteriella fyla. Alla fyla ska skrivas med kursiv stil (vilket har gjorts på VetBact även tidigare) och ha ändelse -ota.

Publicerad 2023-03-01. Läs mer...
Klamydiernas taxonomi

Arter inom familjen Chlamydiaceae var tidigare upp­delade i två genus Chlamydia och Chla­my­do­phila. Skillna­derna mel­lan des­sa två genus var dock inte så stora och många forskar­grupper har inte accepterat denna upp­delning. Därför har genus Clamydophila återförts till genus Chlamydia och denna ändring har nu införts i VetBact.

Publicerad 2023-03-15. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet