VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Staphylococcus schleiferi subsp. coagulans
Kategori: Hemolyserande
Etymologi: Genusnamn: vindruvsklase-liknande kocker (coccus betyder korn eller bär)
Artepitet: namngiven efter den tyske mikrobiologen Karl Heinz Schleifer, för hans bidrag till gram-positiva bakteriers taxonomi
Underartepitet: koagulerande
Betydelse:  [Viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Firmicutes
Klass
Bacilli
Ordning
Bacillales
Familj
Staphylococcaceae 
Genus
Staphylococcus
Typstam: GA211 = ATCC 49545 = CCUG 37248
Makromorfologi (lukt):
   
Små (1,5 - 2,0 mm i diameter), ogenomskinliga och blanka kolonier. Ger hemolys på hästblodagar.
Mikromorfologi: Orörlig kocker (0,8-1,2 µm i diameter) i oregelbundna kluster. Förekommer även enskilda eller i par.
Gram +/Gram -:G+
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:+/-
Andra enzymer: Koagulas +
Biokemiska tester: Voges-Proskauer +
Fermentation av kolhydrater:
D-glucoselactosemaltoseL-rhamnosesucrose
+v--v
L-arabinosecellobioseD-mannitolsalicintrehalose
--v?-
glycerolinulinraffinoseD-sorbitolstarch
+?--?
Fermenterar också fruktos, galaktos, mannos och ribos.
Spec. egenskaper:
Sjukdom:
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
Hund och kattOtit (öroninfektion), dermatit (hudinfektion)Opportunist
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AB009945 ATCC49545T 1492  

Taxonomi/fylogeni:
 
Cirka 70 arter och underarter har beskrivits inom släktet Staphylococcus. S. schleiferi är nära besläktad med S. pseudintermedius, S. delphini och S. intermedius.
Kommentar:Kan förväxlas med S. intermedius, S. pseudintermedius eller t.o.m. S. aureus subsp. aureus, som alla är koagulase positiva. Methicillin resistanta stammar har isolerats.
Uppdaterad:2021-02-18

Aktuellt

Nya familjer införda inom ordningen Enterobacterales
Fylogenetiskt för ordningen <i>Enterobacteriales</i>.

Ordningen Enterobacterales (hette tidigare Enterobacteriales) bestod tidigare av bakterier med  olika egenskaper och fylogenetiskt stod dessa bakterier långt ifrån varandra. För att taxonomin ska överensstämma bättre med fylogenin har man därför sorterat in en del av dessa bakterier under 6 nya familjer.

Publicerad 2022-04-13. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet