VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Streptococcus uberis
Kategori: Hemolyserande
Etymologi: Genusnamn: vriden (som en kedja) kock (coccus betyder eg. bär eller korn)
Artepitet: från ett juver.
Betydelse:I Sverige har andelen S. uberis-orsakade akuta kliniska mastiter utgjort 11% under de senaste 10 åren.
  [Mycket viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Bacillota
Klass
Bacilli
Ordning
Lactobacillales
Familj
Streptococcaceae 
Genus
Streptococcus
Typstam: ATCC 19436 = CCUG 17930 och 27579 = NCTC 3858.
Makromorfologi (lukt):
   
Små (ca 1 mm i diameter) halvgenomskinliga och runda kolonier med jämn kant efter 24 timmars inkubering vid 37 °C på blodagar. Ger ingen hemolys (kallas gamma-hemolys) på blodagar. Vissa stammar kan ge alfa-hemolys.
Mikromorfologi: Orörliga kocker (mindre än 2 µm i diameter) i kedjor eller par. Kedjorna blir ofta längre om bakterien tas från en buljongodling.
Gram +/Gram -:
 
G+
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:-/-
Andra enzymer: DNas -, eskulinas +, hippurikas +, koagulas -
Biokemiska tester: Voges-Proskauer +
Fermentation av kolhydrater:
D-glucose
+
lactose
+
maltose
+
L-rhamnose
-
sucrose
+
L-arabinose
-
cellobiose
+
D-mannitol
+
salicin
+
trehalose
+
glycerol
-
inulin
+
raffinose
-
D-sorbitol
+
starch
v
Andra kolhydrater: amygdalin +, ribos +
Mikrobiologiska tester:

  
CAMP-test negativ.
Spec. egenskaper:
Specialmedia:
Streptococcus uberis  Streptococcus uberis  Streptococcus uberis  
SELMA- eller SELMA Plus-plattor används för odling av mjölkprover vid misstänkta mastiter.
Sjukdom:
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
Nötkreatur (kor)Mastit (juverinflammation)Vanlig orsak till akut och subklinisk mastit, kan övergå till kronisk mastit. Räknas som miljöbunden, men kan även smitta juver till juver
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_012004 0140J 1 852 352 1c + 0 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AB002526 ATCC 19436T 1 442 

Taxonomi/fylogeni:
 
Cirka 100 arter har beskrivit inom genus Streptococcus. Många arter inom genus Enterococcus har tidigare klassificerats som streptokocker och de är alltså närbesläktade. S. uberis är nära besläktad med S. porcinus.
Kommentar:Tillhör Lancefield's grupp NG (= ej möjlig att gruppera) streptokocker.
Referens(er): Nr 7
Uppdaterad:2023-03-08

Senast uppdaterade

Nybloggat

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet